Sökning: "multimodal communication"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden multimodal communication.

 1. 1. Communication of cultural heritage towards youths in Gothenburg Three culture institutions´ websites and Instagram

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Emma Nordenberg; [2018-07-04]
  Nyckelord :Cultural heritage; cultural identity; youths; The Internet; social media; virtual ethnographic; sensemaking theory; multimodal communication; communication;

  Sammanfattning : To establish an understanding of how cultural heritage is communicated on the Internet through websites and Instagram, three institutions are selected to be observed through a virtual ethnographic analysis in combination with sensemaking theory. The institutions that has been observed are Röda Sten, Världskulturmuseet and Frilagret. LÄS MER

 2. 2. The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia (MCST-A) - Översättning och anpassning till svenska : En jämförelse med resultatet på MCST-A och förmåga att kommunicera med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Emanuel Nilsson; Petra Pichler; [2018]
  Nyckelord :Aphasia; translation; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Augmentative and Alternative Communication; AAC; Classification of Communicators with Aphasia; SLP; speech and language pathology; speech and language therapy; speech and language therapist; Logopedi; afasi; AKK; översättning; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Garretts kommunikatörsnivåer; hjälpmedel; test; bedömningsmaterial; kommunikation; kommunicera; kommunikationssvårigheter; bildbaserad; AKK-strategi; partnerberoende kommunikatör; självständig kommunikatör; lågteknologisk AKK; högteknologisk AKK;

  Sammanfattning : Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter och upplever dem som ett allvarligt problem. När förmågan till effektiv kommunikation genom talat språk inte räcker till kan ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) behövas. LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan skrift och bild i matematikläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Malin Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Multimodality; text; MAV; sociosemiotik; mathematics textbooks; learning; relationship between writhing and image and the function of the image.; Multimodalitet; sociosemiotik; text; MAV; matematikläromedel; lärande; förhållning mellan skrift och bild och bildens funktion.;

  Sammanfattning : Många av dagens matematikläroböcker är multimodala som innebär att de innehåller fler kommunikationsformer som exempelvis skrift och bild. Denna studies bidrag var att konstruera verktyget MAV (Multimodalt Analysverktyg) som undersöker och identifierar multimodal text. LÄS MER

 4. 4. Luxury experience offline and online - A qualitative study of luxury experience from offline to online through the paradox

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Matilda Mattsson; Marcus Löfvenberg; [2018]
  Nyckelord :Luxury experience; visual merchandising; online visual merchandising; luxury retail; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has aimed to problematize how luxury retail brands transfer luxury experience from offline to online and to contribute with knowledge on how they visually communicate in two different communication mediums. This study has been based on two research areas within luxury retail brands, visual merchandising and online visual merchandising. LÄS MER

 5. 5. From Unisemiotic to Polysemiotic Narratives: Translating across semiotic systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Karoliina Louhema; [2018]
  Nyckelord :bodily mimesis; cognitive semiotics; co-speech gestures; embodied narratives; experientiality; iconicity; ideophones; intersemiotic translation; language; mimetic schema; multimodality; narratives; phenomenology; pictorial semiotics; pictures; polysemiotic communication; semiotics; semiotic systems; sensory modalities; signs; sound symbolism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Human communication is both polysemiotic and multimodal; it is comprised of ensembles of representations from different semiotic systems in different sensory modalities. These semiotic systems, such as language, gestures, and pictures consist of signs and relations between signs, with system-specific affordances (Kendon, 2004; Zlatev, 2009; Sonesson, 2014). LÄS MER