Sökning: "multimodal diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden multimodal diskursanalys.

 1. 1. ”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Wiessner; [2021-03-17]
  Nyckelord :Konvergens; Utopi; Reklam; Apple; MCDA; Semiotik; 1984; Performa; Family Man;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam. Teori: Konvergens, Utopi och ReklamMetod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analysMaterial: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
  Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER

 3. 3. "Vinnaren är Draken" : En kritisk diskursanalys med inslag från semiotik av Bolibompas innehåll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felicia Lagerblad; [2021]
  Nyckelord :Bolibompa; semiotic; critical discourse; television; children; TV;

  Sammanfattning : It is often discussed that television is bad for children. Research has shown that it is not the actual media but rather the content that is affecting children. It is therefore problematic what children are exposed to when watching television. The purpose of this study is to gain understanding of the content in Bolibompa. LÄS MER

 4. 4. “Alla trodde att superhjälten var en kille” : En multimodal diskursanalys om hur normer om genusskildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Alice Jenderman; Eleonore Johansson; [2021]
  Nyckelord :Genus; könsnormer; stereotyper; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Bakgrund Redan tidigt i små barns liv lär de sig vad som är lämpligt beteende utifrån deras kön, vilket är en följd av konstruerade könsnormer. Barn lär sig inte enbart vad som är lämpligt beteende hemifrån utan även i skolan och genom olika medier (Eriksson & Gottzén, 2020, s. 21, 25). LÄS MER

 5. 5. Skräckfilmernas Sverige : En diskursanalys om reproduktionen av Sverige i skräckfilmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :My Sjöström; [2021]
  Nyckelord :Horror films; discourse analysis; multimodal critical discourse analysis; MCDA; Sweden;

  Sammanfattning : Visual images produce a version of the world, films do so by several images per minute. Films have power to choose who and what is represented and how. This can lead to misrepresentations and the reenforcing of stereotypes. From the outside, Sweden as a country is usually associated with health, safety and equality. LÄS MER