Sökning: "multimodal feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden multimodal feedback.

 1. 1. Viktig information till Sveriges papperskorgar : En omtolkning av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christian Eriksen; [2020]
  Nyckelord :Informationsdesign; Semiotik; Ikonicitet; Grafisk utformning; Broschyr;

  Sammanfattning : År 2018 mottog 4,8 miljoner svenska hushåll broschyren Om krisen eller kriget kommer. Denna utformades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] och ämnade göra svenska folket bättre förberett på följder från allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation och samspel i språkutvecklande undervisning ur ett flerspråkigt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Farangis Djerf; [2020]
  Nyckelord :multilingualism; knowledge and language development teaching; interaction; multimodality; translanguaging; scaffolding; IRF pattern; Think-Pair-Share model part; Läslyftet;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the present study is to find out how three high school teachers with different subject skills use interaction and interplay in their teaching. The main part of the study is based on observations of six different class sessions in history, religion, Swedish as a second language and regular Swedish. LÄS MER

 3. 3. Exploring interaction with unmanned systems : A case study regarding interaction with an autonomous unmanned vehicle

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jesper Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Interaction; Autonomy; UGV; Feedback; Simulation;

  Sammanfattning : Unmanned systems (US:s) of various kinds are becoming more and more sought after resources as they do not have an onboard driver, and thus, can be employed in situations that are either dangerous or impossible for humans to engage in. Consequently, US:s are envisioned to play a large role both in civilian and military contexts in the future, which presents new challenges regarding how humans should interact with these new systems. LÄS MER

 4. 4. Feedback i grundsärskolan. : Lärares beskrivningar av att använda sig av feedback i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Skoog; Elisabet Ringqvist; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; teaching; feedback; communication; alternative and complementary communication; assessment for learning.; Intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskolan; undervisning; feedback; kommunikation; multimodal kommunikation; formativ bedömning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra lärares perspektiv på hur feedback görs föratt stödja elevens lärande i grundsärskolans undervisning. Två frågeställningarhar formulerats utifrån syftet: Med vilka olika verbala och icke-verbala uttryckkommunicerar lärare feedback till eleverna i undervisningen? och Hur beskriverlärare i grundsärskolan den feedback de ger sina elever? Studien har enkvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer där 10 intervjuer med lärareinom grundsärskolan har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Caruso och jag : En självstudie i kontinuerlig övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Adrian Elmquist; [2020]
  Nyckelord :musical practice; Caruso; learning process; design theory; video documentation; logbook; musikalisk övning; Caruso; lärandeprocess; designteori; videodokumentation; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, under en specifik tidsperiod, analysera läroprocessen och effekten av kontinuerlig övning på musikinstrumentet trumpet. Under tidsperioden användes en specifik övningsmetod som kallas ”Carusometoden”. LÄS MER