Sökning: "multimodal rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden multimodal rehabilitation.

 1. 1. Erfarenheter och upplevelser av Multimodal rehabilitering hos personer med utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Levent Sel; [2021]
  Nyckelord :Multimodala rehabilitering; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Sjukskrivningstiden har ökat dramatiskt sedan 1990 talet, utmattningssyndrom kan vara en orsak till detta. Den behandling som oftast rekommenderas är multimodal rehabilitering för utmattningssyndrom. Studier visar dock att rehabiliteringen inte verkar minska sjukskrivningstiden. LÄS MER

 2. 2. Predicting Multimodal Rehabilitation Outcomes using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Alexandru Cheltuitor; Niklas Jones-Quartey; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; XGBoost; regression; Multimodal Rehabilitation; SQRP; chronic pain; treatment outcome; prediction;

  Sammanfattning : Chronic pain is a complex health issue and a major cause of disability worldwide. Although multimodal rehabilitation (MMR) has been recognized as an effective form of treatment for chronic pain, some patients do not benefit from it. LÄS MER

 3. 3. Mindfulness betydelse för personer med långvarig smärta: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lena Bergstedt; Ánimo Weng; [2020]
  Nyckelord :complementarytherapeutics; literature review; long-term pain; mindfulness; kompletterande behandlingsmetod; litteraturöversikt; långvarig smärta; mindfulness;

  Sammanfattning : Bakgrund:Långvarig smärta är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Lidandet för individen är omfattande och ur ett samhälleligt perspektiv är det både kostsamt och resurskrävande. När en smärta utvecklas till en långvarig smärta blir situationen komplex. LÄS MER

 4. 4. Prognostiska faktorer för att inte fullfölja multimodal smärtrehabilitering

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Petrus Lamers; Linda Sagnérius; [2019]
  Nyckelord :Treatment compliance; MMR 2; Logistic Regression; Behandlingsföljsamhet; MMR 2; Logistisk Regression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är vanligt förekommande och orsakar stort lidande. Multimodal rehabilitering (MMR) är en behandlingsmetod som erbjuds patienter med komplexa rehabiliteringsbehov. LÄS MER

 5. 5. Multimodal smärtrehabilitering i specialistvård : En kartläggning av fysioterapeutiska interventioner

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Catarina Larsson; Jessica Lovén; [2018]
  Nyckelord :Multimodal rehabilitation; physical therapy modalities; survey; Multimodal rehabilitering; fysioterapeutiska åtgärder; enkät;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta har konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå och är ett stort folkhälsoproblem. Forskning har visat måttligt till starkt vetenskapligt stöd för multimodal rehabilitering (MMR) vid komplex smärtproblematik. LÄS MER