Sökning: "multimodal text analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden multimodal text analysis.

 1. 1. ’’Caught in a Bad Romance’’: En kvalitativ fallstudie om genuskonstruktioner i en musikvideo

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Nordeman; [2020]
  Nyckelord :Discourse; Gender; Lady Gaga; Men; Multimodal critical discourse analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how gender is produced in one music video, chosen by a stratified, purposive sampling. This is done partly by studying the visual and linguistic dimensions of the text, partly by defining its discourse. The analysis is conducted by using MCDA (Multimodal critical discourse analysis). LÄS MER

 2. 2. Samma "gamla" könsnormer?  - En multimodal kritisk diskursanalys om könskonstruktion på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Cederback; Maria-Victoria Kennerberg; [2020]
  Nyckelord :Social media influencers; women; femininity; gender structures; gender norms; narcissism; Instagram; commercial; social media;

  Sammanfattning : A general idea about the internet is that the online world could be more individual and free from gender standards. But previous studies have shown that the online world is more gendered than the physical world. The purpose of this study is to examine which ideas about gender occur on Instagram from a critical perspective. LÄS MER

 3. 3. ”Att få känna berättarglädjen” : En undersökning om hur lärare uppfattar att multimodala texter kan verka skrivutvecklande för elever i årkurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Monika Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Multimodal texts; narrative texts; interactive medias; interaction; grades 4–6.; Multimodal text; berättande text; interaktiva medier; interaktion; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av grundskolorna öppnar för breda multimodala möjligheter. Tidigare forskning visar inte hur verksamma svensklärare hanterar multimodala texter i undervisningen för elever i årskurs 4–6. LÄS MER

 4. 4. La imagen como recurso multimodal en la enseñanza del españo : El caso del libro Amigos dos - textos de español como L2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Iara Augusta Soares Olson; [2020]
  Nyckelord :Teaching-learning; multimodal; images; Spanish; amigos; Enseñanza-aprendizaje; multimodal; imágenes; español; amigos.;

  Sammanfattning : El presente estudio tiene por finalidad analizar cómo se aplica el uso de la imagen en la enseñanza multimodal en el libro Amigos dos- textos para el séptimo y octavo año de educación primaria o básica en Suecia. Para ello, se propone una revisión teórica sobre el uso de la imagen en la enseñanza de idiomas, y un análisis de imágenes y textos del libro mencionado como caso de estudio. LÄS MER

 5. 5. Nyliberal utopi eller estetisk dystopi? -En multimodal kritisk diskursanalys av svenska visionsbilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Foberg; Gustaf Sand; [2020]
  Nyckelord :Atmosphere; digital visualisation; esthetics; multimodal critical discourse; Estetik; Kiruna; Lund; multimodal kritisk diskursanalys; nyliberalism;

  Sammanfattning : Visionsbilder över byggprojekt har under de senaste decennierna blivit en vanlig typ av platsmarknadsföring. Visionsbilder kallas även för renderingar och är ett slags digitala collage som försöker övertyga publiken om platsens förmåga att fungera. LÄS MER