Sökning: "multimodal text analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden multimodal text analysis.

 1. 1. Äventyr och vänner : En undersökning av Facebookgruppen On Edge - En mötesplats för tjejer som söker äventyr

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lovisa Blomqvist; Maia Nyström; [2019]
  Nyckelord :Keywords: online community; dedication; identity; groups; communication; social media; multimodal analysis; women adventures; physical meetings.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate how a functional and committed online community was established. We have analyzed a Facebook group named "On Edge - a community for girls who seeks adventures" to explore how On Edge is communicating to create dedication and identification amongst its members in their online community. LÄS MER

 2. 2. Dubai - störst, högst och lyxigast? -En multimodal kritisk diskursanalys av Dubais officiella turismkonto på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Batan; Emma Rask; [2019]
  Nyckelord :Multimodal critical discourse analysis; social semiotics; Instagram; social actors;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain a greater understanding of how companies use the social media platform Instagram to represent and promote a place. More precisely, it is of interest to analyze the media production of luxury tourism and how communication tools are applied in order to affect the consumers’ perceptions and increase tourism. LÄS MER

 3. 3. Semiotiska modaliteter, spelar det någon roll? : En analys av samspelet mellan textens olika delar i svenska 1 och svenska som andraspråk 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Viktor Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Multimodalitet; sociosemiotik; läromedel; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : This study examines the representation of semiotic modalities and the interaction between illustrations and semiotic modalities in one similar chapter in two textbooks for the upper secondary school. The study takes on a comparative approach between the subject of Swedish and the subject of Swedish as a second language. LÄS MER

 4. 4. Leaving the Paris Climate Agreement – Historical Setback or No Impact? : A Comparative Framing Analysis of U.S. and German Newspaper Coverage

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Lena Maria Huttel; [2019]
  Nyckelord :framing; news frames; qualitative content analysis; comparative framing analysis; multimodal framing analysis;

  Sammanfattning : Donald Trump’s announcement on June 1st, 2017, to withdraw the United States from the Paris Climate Agreement generated widespread news coverage. In this qualitative framing study, a selection of articles published on that topic in the German Frankfurter Allgemeine Zeitung and the American New York Times are analyzed with respect to generic news frames, issue-specific frames, actor-statements, and images. LÄS MER

 5. 5. ”A tricky situation” - En kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i engelska i årskurs 4-6 utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergman; [2018-08-06]
  Nyckelord :genus; lärobok; engelska; kön; normer; värden; stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön görs i läroböcker i engelska, i årskurs 4-6, för att synliggöra underliggande normer och värden. Studien bygger på läroboksanalyser på ett antal avsnitt ur fem läroböcker. LÄS MER