Sökning: "multimodality"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet multimodality.

 1. 1. “LONGING WON’T BRING HIM BACK SOONER…” A Case Study of Gendered Language Use in American Recruitment Posters from the Second World War

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Erica Nilsson; [2020-09-08]
  Nyckelord :World War II; gender;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse and compare American male and femalerecruitment posters from the Second World War. The sub-aims are to find out whether theslogans directed at men and women differed linguistically from each other, and if men andwomen were attributed differently. LÄS MER

 2. 2. Discurso multimodal de resistencia en los memes "No a Keiko" antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú (2016)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Delfa Obdulia Tejada Rosado; [2020]
  Nyckelord :Discursive resistance; multimodal discourse; Internet meme; discursive strategies; elections; Peru; social networks; Discurso de Resistencia; discurso multimodal; meme de Internet; estrategias discursivas; elecciones; Perú; redes sociales;

  Sammanfattning : El presente estudio pretende determinar las estrategias discursivas empleadas en los memes “No a Keiko” para expresar el discurso político de resistencia en contra de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta electoral en Perú (2016). Con esta finalidad, se seleccionaron los 50 memes más compartidos por los usuarios de la página de Facebook “No a Keiko” (publicados entre el 11 de abril del 2016 y el 4 de junio del mismo año) y que contuvieran modos tanto visuales como verbales. LÄS MER

 3. 3. Digital multimodal loggbok som bro mellan lärare och studenter på yrkeslärarutbildningen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annica Ådefors; [2020]
  Nyckelord :Vocational teacher training; practicum; socio-semiotic resources; myltimodality; digital bridges; log book; Yrkeslärarutbildning; verksamhetsförlagd utbildning; sociosemiotiska resurser; multimodalitet; digitala broar; loggbok.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken potential en digital multimodal loggbok kan ha som digital bro mellan studenter och lärarutbildare under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) för att stötta studenterna i deras profession- och kunskapsutveckling, med hjälp av sociosemiotiska resurser, såsom digitala verktyg. Jag har undersökt hur en grupp yrkeslärarstudenter använder de sociosemiotiska resurser som erbjuds i den multimodala loggboken under deras VFU, för att kommunicera kunskaps- och professionsutveckling via en digital bro till lärosätet. LÄS MER

 4. 4. Representation of History in Assassin’s Creed

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för intermediala studier

  Författare :Hassan Taher; [2020]
  Nyckelord :Assassin’s Creed; Remediation; Video Game Culture; Video Game Studies; Intermediality; Video Games; Media Technology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this essay, I have analysed the video game franchise Assassin’s Creed and looked at it from an intermedial standpoint, where I have also focused on the educational qualities Assassin’s Creed can provide players. By applying Lars Elleström’s theories of intermediality and multimodality I have explained different parts of what builds up certain video games and how they are different from other media. LÄS MER

 5. 5. Förskollärarens design för barns lärande i naturvetenskap inom tema ljus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanna Teppola; Nina Edsvik; [2020]
  Nyckelord :Early Childhood Education; Multimodality; Pedagogical Content Knowledge; Science education; Science learning; Science teaching; Social semiotics.; Multimodalitet; Naturvetenskap; Pedagogisk ämneskunskap; Socialsemiotik; Tidig barndoms utbildning; Undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vilka didaktiska utgångspunkter som kommer till uttryck i samband med förskollärares analys av dokumentation som genomförs i relation till genomförande av ett temaarbete som behandlar ljus. Den teoretiska grunden utgörs av multimodal och designorienterad teori. LÄS MER