Sökning: "multinational corporations"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden multinational corporations.

 1. 1. CSR-kommunikation mellan moder- och dotterbolag En jämförande fallstudie om kommunikationen av CSR hos multinationella företag i tjänstesektorn och tillverkningssektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Erixon; Celine E. Westvik; [2020-07-01]
  Nyckelord :CSR-communication; producing companies; service companies; engagement; multinational corporations; CSR-kommunikation; tillverkande företag; tjänsteföretag; engagemang; multinationella företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Multinationella företag har många intressenter somgranskar dess CSR-arbete, dessutom visar studier att kommunikationen av CSR kan kommaatt gå förlorad mellan moder- och dotterbolag. Ytterligare faktorer som har inverkan på deninterna kommunikationen av CSR är om företaget är ett tjänsteföretag eller etttillverkningsföretag, beroende på dess möjlighet att mäta sin miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Generating Value from IoT Through International Business Models - A Multi-Case Study on Multinational Corporations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oscar Mölne; Nichlas Willenborg; [2020-06-30]
  Nyckelord :Business Models; Business Model Canvas; BM; BMC; International Business; International Business Models; Internet of Things; IoT; Value Creation;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Managing Shared Value in Multinational Corporations - A multiple case study on three major food companies and their CSV management in the context of global food loss and waste

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Storm B. Andersen; Rickard Säterö; [2020-06-30]
  Nyckelord :CSV; Food loss; Food waste; Coordination; Implementation;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. LEMONS & CHERRIES: THE IMPACT OF FOREIGN ACQUISITIONS ON THE REGIONAL EMBEDDEDNESS OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN TERMS OF SOURCING PRACTICES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kyle T. Johnson; Paul Järvinen; [2020-06-29]
  Nyckelord :Foreign acquisition; International business IB ; Multinational corporations MNCs ; Regional embeddedness; Small and medium-sized enterprises SMEs ; Sourcing;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Home States' Duty to Protect Human Rights - To what extent is Sweden requiring Swedish corporations to comply with human rights extraterritorially?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gisela Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been argued that multinational corporations benefit from impunity when it comes to human rights violations due to inadequate corporate regulation in host states as well on the international level. Thus, there are three purposes of this thesis: first to examine to what extent states’ duty to protect human rights can be utilised to hold corporations accountable for human rights violations in their global activities. LÄS MER