Sökning: "multipel regression"

Visar resultat 1 - 5 av 467 uppsatser innehållade orden multipel regression.

 1. 1. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER

 2. 2. Våldsbrott i Stockholms län och Uppsala län : En statistisk undersökning för att skatta effekten på våldsbrott med en multipel linjär regression genom studier av ungdomsbrottslighet i kombination med samhällsrelaterade faktorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Shasika Fernando; [2021]
  Nyckelord :Våldsbrott; ungdomsbrottslighet; paneldata; fixed effects modell; robusta standardfel;

  Sammanfattning : This following report estimate the effect of violent crime with juvenile delinquency together with some societal factors with the help of a multiple regression of panel data. The results show that there are some variables that have a significant effect on violent crime. LÄS MER

 3. 3. Finns det någon skillnad på sambandet mellan humankapital och finansiell prestation kontra intellektuellt kapital och finansiell prestation? : En kvantitativ studie på 297 svenska börsnoterade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Bergström; Fanny Levin; [2021]
  Nyckelord :intellectual capital; human capital; financial performance; knowledge-based economy; intellektuellt kapital; humankapital; finansiell prestation; kunskapsbaserad ekonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Denna studies syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation i företag samt om det finns ett samband mellan humankapital och finansiell prestation.  Metod: Studien antar en kvantitativ metod som undersöker svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. LÄS MER

 4. 4. Har tillitsfullt ledarskap en positiv effekt på mellanstadielärares motivation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helen Räisä Junehag; Alexia Rehnberg; Jamila Hotak Momand; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; motivation; Self-determination theory; lärare; hjälpvillighet; autonomi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om tillitsfullt ledarskap har en positiv effekt på motivationen hos mellanstadielärare på kommunala skolor i Sverige. Tillitsfullt ledarskap beskrivs utifrån Bringselius teori om förmåga, integritet och hjälpvillighet hos ledaren. LÄS MER

 5. 5. Ett helhjärtat liv - En empirisk undersökning av samband mellan self-compassion, autenticitet, dynamiskt mindset och skam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isabel Bassani; Stina Svensson; [2021]
  Nyckelord :positiv psykologi; helhjärtat liv; self-compassion; skam; dynamiskt mindset; autenticitet; Brené Brown.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aimed to empirically investigate psychological constructs related to Browns (2015) theory on whole-hearted living. Specifically, the relationship between self-compassion and authenticity, growth mindset and shame were analysed with correlation analysis and multiple regression analysis. LÄS MER