Sökning: "multipel regressionsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade orden multipel regressionsanalys.

 1. 1. Kan naturvistelse minska stress och öka exekutiv förmåga? Ett fältexperiment med insatspersonal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Claes Tovetjärn; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Insatspersonal ska kunna fatta livräddande beslut under stress. Forskning visar att stress kan försämra människors exekutiva förmåga och naturvistelse kan minska stress. Studien prövade om naturvistelse kan minska stress och öka exekutiv förmåga. LÄS MER

 2. 2. Finns det någon skillnad på sambandet mellan humankapital och finansiell prestation kontra intellektuellt kapital och finansiell prestation? : En kvantitativ studie på 297 svenska börsnoterade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Bergström; Fanny Levin; [2021]
  Nyckelord :intellectual capital; human capital; financial performance; knowledge-based economy; intellektuellt kapital; humankapital; finansiell prestation; kunskapsbaserad ekonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Denna studies syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation i företag samt om det finns ett samband mellan humankapital och finansiell prestation.  Metod: Studien antar en kvantitativ metod som undersöker svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. LÄS MER

 3. 3. Visst är din framtid hos oss? : En kvantitativ studie som analyserar vilka faktorer som kan få anställda att se sin nuvarandearbetsplats som sin framtida.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joseph Edman; Emmy Vedin; [2021]
  Nyckelord :Påverkan; känsla av sammanhang; mening; motivation; alienation; arbetsplats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning det finns ett samband mellanfaktorerna påverkan, känsla av sammanhang, mening och huruvida en anställd kommer att sesin nuvarande arbetsplats som sin framtida. Analysen baseras på multipel regressionsanalys. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor i styrelsen och hållbarhetsprestation : En kvantitativ studie om hur kvinnor i styrelsen påverkar ESG-betyget samt interaktionseffekten då de besitter mer makt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Danho; Linnea Ögren; [2021]
  Nyckelord :ESG; Kvinnor i styrelsen; Hållbarhet; Critical mass; Makt; Externa styrelseuppdrag;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett allt mer förekommande fenomen som inte bara påverkar externaliteter utan det finns även en monetär vinning inom området. Tidigare studier visar på att kvinnor främjar hållbarhetsarbete mer i relation till män. LÄS MER

 5. 5. Har tillitsfullt ledarskap en positiv effekt på mellanstadielärares motivation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helen Räisä Junehag; Alexia Rehnberg; Jamila Hotak Momand; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; motivation; Self-determination theory; lärare; hjälpvillighet; autonomi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om tillitsfullt ledarskap har en positiv effekt på motivationen hos mellanstadielärare på kommunala skolor i Sverige. Tillitsfullt ledarskap beskrivs utifrån Bringselius teori om förmåga, integritet och hjälpvillighet hos ledaren. LÄS MER