Sökning: "multiple intakes"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden multiple intakes.

 1. 1. A data template for analysing student outcomes for the BI & DS programmes at Dalarna University

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Nikhil Sennik; Nick Borst; [2022]
  Nyckelord :data template; degree completion; motivation letter; student selection instrument; student admittance process; matching;

  Sammanfattning : Dalarna University aspires to improve the student admittance process as it strives to ensure efficient use of public funds. The aim of Dalarna University in the student admittance process is to admit candidates that are likely to be successful in their studies. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsnivå och kostvanor bland barn och ungdomar : En enkätstudie i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Härgestam; [2018]
  Nyckelord :activity level; physical activity; dietary habits; food; children; adolescent; aktivitetsnivå; fysisk aktivitet; kostvanor; mat; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn i Sverige har generellt sett en god hälsa (Heinemans et al., 2013). Det är dock oroande att barn och ungdomar blir mindre fysiskt aktiva (Berg, 2008). Barn och ungdomar har i genomsnitt ett högre intag av energitäta och näringsfattiga livsmedel samt ett lägre intag av frukt och grönsaker (Warensjö Lemming et al. LÄS MER

 3. 3. Ethanol, ethyl glucuronide, and ethyl sulfate kinetics after multiple ethanol intakes : A study of ethanol consumption to better determine the latest intake of alcoholin hip flask defence cases

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Rickard Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Ethanol; ethyl glucuronide; ethyl sulfate; kinetics; multiple intakes; hip flask defence; GC-FID; UPLC-MS MS;

  Sammanfattning : The hip-flask defence is a common claim in drunkdrinking cases. In Sweden and Norway two different models are used to determinethese cases. In Sweden one blood and two urine samples taken 60 minutes apartare used for analysis. In Norway two blood samples taken 30 minutes apart areused. LÄS MER