Sökning: "multiple religious belonging"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden multiple religious belonging.

 1. 1. Individ är inte bara unik, utan i själva verket helig : En studie om hur multiple religious belonging framställs i läromedel för Religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Madeline Hübinette Eriksson; [2023]
  Nyckelord :religion; livsåskådning; multiple religious belonging; läroböcker för religionskunskap 1;

  Sammanfattning : Forskning visar på att individualismen ökar i det svenska samhället. Individen anses idag som både unik och helig vilket även är uppsatsens rubrik som är tagen från ”Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv” skriven av Liselotte Frisk. LÄS MER

 2. 2. On Othering Migrants and Queers : Political Communication Strategies of Othering in Romania and the Republic of Moldova

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Ramona Dima; [2021]
  Nyckelord :citizenship; populism; national belonging; migrants; LGBT ; Romania; the Republic of Moldova;

  Sammanfattning : Research on migration often focuses on non-citizens such as migrants being excluded from the framework of citizenship. This study suggests a novel approach by focusing on non-citizens and citizens alike, while exploring the strategies of othering in relation to how citizenship is constructed. LÄS MER

 3. 3. European Muslim Women in Dubai: Religious Conversion, Migration and Belonging in a Global City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Esther Schoorel; [2016]
  Nyckelord :Muslim converts; migration; belonging; group identity; women; Europe; Dubai.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the complex and diverse ways in which European Muslim converts create and negotiate a sense of belonging as migrants in Dubai. Drawing on ethnographic work conducted in the fall of 2015, it provides an intimate account of the lives of European Muslim women in Dubai. LÄS MER

 4. 4. Caught between "Two Worlds": Using commercial activities to pursue a social mission - contending by nature or compatible in practice? A case study of Stockholms Stadsmission SecondHand

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jelena Jovanovic; Erica Åberg; [2014]
  Nyckelord :social enterprise; work-integration social enterprise; dual missions; institutional logics; sector theory;

  Sammanfattning : There is a rising tendency for non-profit organizations to form commercial ventures to finance their social missions; commonly referred to as social enterprises. This thesis aims to provide a rounded conception of how these organizations manage their institutional demands by drawing upon two streams of research: prevailing organizational beliefs in the form of institutional logics and resources and mechanisms employed in aligning their non-profit and for-profit missions; not previously collectively utilized. LÄS MER