Sökning: "multiprojektmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet multiprojektmiljö.

 1. 1. ”En otrolig kreativitet” - hur projektbaserat arbete i offentlig förvaltning kan upplevas av de anställda

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carolina wilse; [2019]
  Nyckelord :Offentlig verksamhet; SDT; Multiprojektmiljö; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur projektbaserat arbete i offentlig förvaltning kan upplevas av de anställda, fokus ligger på motivationsfaktorer. Studien hämtar sin empiri från en avdelning som gått från att vara en traditionell kommunal verksamhet till att jobba helt projektbaserat. LÄS MER

 2. 2. Projektstyrning i offentlig verksamhet : En studie ur projektledarens perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Persson Jens; [2018]
  Nyckelord :project portfolio management; public sector; project management; multiproject environment; projektstyrning; offentlig sektor; projektledning; multiprojektmiljö;

  Sammanfattning : A multi project environment entails challenges to project members as well as for the unit who governs the projects. The purpose of this paper is to create a greater knowledge about how project portfolio management can function in practice in different contexts. LÄS MER

 3. 3. Ingen vet allt men alla vet något : En studie om kunskapsöverföring i multiprojektmiljöer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Julia Hemström; Sara Lif; [2017]
  Nyckelord :Project; Knowledge transfer; Multi-project organizations; Project manager; Barriers; Projekt; Kunskapsöverföring; Multiprojektmiljö; Projektledare; Hinder;

  Sammanfattning : Projektarbetsformen blir allt vanligare och fler organisationer utvecklas till så kallade multiprojektmiljöer. Inom multiprojektmiljöer måste man kontinuerligt kunna förvärva nya kunskaper och färdigheter för att bli framgångsrika inom sina marknader. LÄS MER

 4. 4. Hur projektledare påverkas av att arbeta i multiprojektmiljöer. : En studie om multiprojektmiljöers inverkan på projektledares inner work life.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sara Kask; Martin Brala; [2015]
  Nyckelord :internal motivation; motivation; inner work life; multi-project enviroment; project manager; multi-project leader; project; inre motivation; motivation; inner work life; multiprojektmiljö; projektledare; multiprojektledare; projekt;

  Sammanfattning : Att bedriva projekt som projektledare har genom tidens gång haft olika innebörd. Förr kunde det exempelvis handla om att bygga pyramider, medan det i dagsläget istället kan handla om implementering av IT-system hos organisationer. LÄS MER

 5. 5. Styrning av projektportföljer : Vad innebär det och hur färsäkrar man att det blir framgångsrikt inom verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robin Fredriksson; Andreas Järnberg; [2012]
  Nyckelord :Project Portfolio; Project Portfolio Management; PPM; Project Management Office; Portföljhantering; Portföljstyrning; Projektkontor;

  Sammanfattning : Projektformen blir allt vanligare i dagens utvecklingsarbete inom företag och dess verksamheter. Med fler projekt uppstår dock nya problem som exempelvis beroenden och resurskonflikter, det handlar inte längre bara om att genomföra ett projekt till utsatt tid och budget, utan även om att genomföra den rätta mix av projekt. LÄS MER