Sökning: "multipurpose building"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden multipurpose building.

 1. 1. Var är jag? Och vart ska jag? : En studie om att förstå en plats och hitta rätt.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Meijer Lönnroth; [2020]
  Nyckelord :Information design; spatial design; orientation; wayshowing; wayfinding; multipurpose building; multi-level building; Informationsdesign; rumslig gestaltning; orienterbarhet; wayshowing; wayfinding; kulturcenter; flervåningsbyggnad;

  Sammanfattning : This is a thesis in Information design with focus on Spatial Design. This study examines how information can be shaped and placed in a multipurpose building to make it easier for the visitor to understand the place and find their way. LÄS MER

 2. 2. Mechanical performance of 3D printed objects - Model and simulation of the material properties of selective laser sintered PA12 objects

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära (Avd.)

  Författare :Anders Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive manufacturing is a technique allowing the building of complex geometries in a layerby-layer approach. These layers lead to an anisotropic material behaviour. In this report a material description for selective laser sintered (SLS) PA12, which is a common 3D-printing plastic, is investigated. LÄS MER

 3. 3. Lärocenter Slakthusområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Edvin Friedner Ekvall; [2018]
  Nyckelord :Lärocenter; skola; bibliotek; Slakthusområdet; entresoller; pelarsystem; varierad studiemiljö; multifunktionellt; flexibel;

  Sammanfattning : Majoriteten av ytorna i slakthusområdets lärocenter är av tydlig offentlig karaktär (multifunktionella torget, serveringen, black-boxen, de öppna samlingarna m.m.). LÄS MER

 4. 4. Återvunnen betong som ballast i ny betong : experimentell studie om partikelgradering, arbetbarhet och tryckhållfasthet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Abdulsattar Rahman; Hassan Ali; [2018]
  Nyckelord :Durability; workability; compressive strength; concrete recycling; Hedareds sand betong; Hållbarhet; arbetbarhet; tryckhållfasthet; betongåtervinning; Hedareds sand betong;

  Sammanfattning : Betong är idag och har länge varit det allra vanligaste byggnadsmaterial i Sverige. Det är ett robust och mångsidigt byggnadsmaterial med flera fördelar. Detta arbete är en experimentell studie av betongavfall från Hedareds sand & betong för betongprogrammet RE: Concrete och Högskolan i Borås. LÄS MER

 5. 5. Energy audit at Vallbacksskolan for future possible refurbishment

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Ausias Moratal Martinez; Asier Bermejo Larrazabal; [2013]
  Nyckelord :Energy audit; Vallbacksskolan;

  Sammanfattning : Abstract This thesis project features an energy survey at Vallbacksskolan, a multipurpose educational facility comprised of two joint buildings located in the city of Gävle, in eastern Sweden. This kind of research has gained remarkable interest during the last decade given the continuously increasing energy prices and the global need of turning to a more sustainable energy model. LÄS MER