Sökning: "multisensorik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet multisensorik.

 1. 1. Se, hör och shoppa! : En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marina Johansson; Klara Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sensory marketing; visual stimuli; auditory stimuli; in stores; movement patterns; multisensory; congruence; Sinnesmarknadsföring; visuell stimuli; auditiv stimuli; butiker; rörelsemönster; multisensorik; kongruens;

  Sammanfattning : Titel: Se, hör & shoppa! En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. Författare: Klara Johansson, Marina Johansson Handledare: Professor Bertil Hultén Examinator: Universitetslektor Leif V Rytting Kurs: Företagsekonomi III – Examensarbete inriktning detaljhandel och service management (kandidat) 15hp Problemformulering: Hur påverkas kundens rörelsemönster och köpbeteende i en butiksmiljö med hjälp av visuella stimuli samt auditivt stimuli? Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka, analysera och klargöra huruvida kundens rörelsemönster och köpbeteende kan påverkas med hjälp av sensoriska stimuli. LÄS MER

 2. 2. En bokhandel i förändring : En studie av utvecklingen inom bokbranschen med fokus på sensoriska stimuli och stödtjänster

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Matilda Hedberg; Ellinor Tagesson; [2016]
  Nyckelord :Servicescape; retail; support services; bookstore; development; multi-sensory; sensory marketing; expansion of activities; Servicelandskap; detaljhandel; stödtjänster; bokhandel; utveckling; multisensorik; sinnesmarknadsföring; breddning av verksamhet;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken utveckling av Akademibokhandelns fysiska butiker kan förstärka konkurrenskraften? Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda och analysera vilka olika konkurrensmedel som kan ha relevans för Akademibokhandelns framtid, liksom möjlig utveckling av stödtjänster och potentiell breddning av verksamheten. Vidare är avsikten att klargöra hur tillämpning av sensoriska stimuli i Akademibokhandelns servicelandskap kan få betydelse för kunderna samt hur design och uppbyggnad av servicelandskapen kan stärka verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Jag kände en utställning! : Sinnesintryckens betydelse för förståelsen av en utställning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Katarina Åman; [2016]
  Nyckelord :Museer; multisensorik; multimodal kommunikation; multimodalt lärande; lärande; fenemenologi; Spritmuseum; Kännbart; Västerbottens museum; Väven;

  Sammanfattning : .... LÄS MER