Sökning: "multitasking"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet multitasking.

 1. 1. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Nyckelord :podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Sammanfattning : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. LÄS MER

 2. 2. An armored truck cab design : Case study: investigation of selected steel grades

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Filippo Pellegrini; [2020]
  Nyckelord :Ballistic steel; single and double layer protection; truck cab; dynamic softening; Ballistiskt stål; enkel- och dubbelskiktsskydd; konstruktion av lastbilshytt; dynamisk mjukning;

  Sammanfattning : This study aimed at defining useful guidelines for the design of an armored truck cab. Particularly, the quality and performance of ballistic steel were defined, considering not too high demanding requirements. Two steel grades, corresponding to hardness of 500 HB and 600 HB, and three different suppliers were selected. LÄS MER

 3. 3. Frånvarande närvaro på arbetsmöten : En kvalitativ studie om mötesdeltagares upplevelser av elektronisk multitasking

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Larsson; Jenny Stigelid; [2020]
  Nyckelord :arbetsmöten; kommunikationsteknik; mobil-och datoranvändning; organisationskultur; normer; interaktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ge en ökad kunskap om och förståelse för hur anställda på arbetsmöten använder och påverkas av mobiltelefoner och datorer som används till annat än för det aktuella mötet. Tekniken har idag integrerats i arbetslivet och är ständigt närvarande i många anställdas vardag. LÄS MER

 4. 4. Organisational ambidexterity in manufacturing SMEs : An empirical study of managers’ and workers’ perceptions of ambidextrous elements

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Gusten Eriksson; Karin Persson; [2019]
  Nyckelord :strategic management; exploration and exploitation; employee involvement;

  Sammanfattning : Organisational ambidexterity is considered a key to company survival and performance. Despite this, organisational ambidexterity is still a poorly understood phenomenon, especially in an SME context. LÄS MER

 5. 5. CONCURRENT INTERNET OF THINGS PROTOCOL STACKS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Faizan Ehsan Elahi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work presents the design and implementation of a firmware prototype that allows multiple Internet Of Things (IoT) protocols to coexist such that they share a single radio. 6LoWPAN over Time Slotted Channel Hopping (TSCH) and Bluetooth Low Energy (BLE) are the two network protocols that are explored in this work. LÄS MER