Sökning: "multitasking"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet multitasking.

 1. 1. Organisational ambidexterity in manufacturing SMEs : An empirical study of managers’ and workers’ perceptions of ambidextrous elements

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Gusten Eriksson; Karin Persson; [2019]
  Nyckelord :strategic management; exploration and exploitation; employee involvement;

  Sammanfattning : Organisational ambidexterity is considered a key to company survival and performance. Despite this, organisational ambidexterity is still a poorly understood phenomenon, especially in an SME context. LÄS MER

 2. 2. CONCURRENT INTERNET OF THINGS PROTOCOL STACKS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Faizan Ehsan Elahi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work presents the design and implementation of a firmware prototype that allows multiple Internet Of Things (IoT) protocols to coexist such that they share a single radio. 6LoWPAN over Time Slotted Channel Hopping (TSCH) and Bluetooth Low Energy (BLE) are the two network protocols that are explored in this work. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors erfarenheter av intraoperativ överrapportering vid skiftbyte eller avlösning

  Magister-uppsats,

  Författare :Helen Andersson; Tetiana Khatsarevych; [2018-07-10]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; intraoperativ överrapportering; kommunikation; patientsäkerhet; kommunikationsverktyg SBAR;

  Sammanfattning : Background: To prevent mistakes and ensure patient safety is a centraltask within the healthcare system. The large numbers of transitions that occur throughout the preoperative, intraoperative and postoperative phases of care results in that the surgical patients are more vulnerable to potential handover errors which can affect patient safety. LÄS MER

 4. 4. Evaluating Parallelization Potential for a SystemC/TLM-based Virtual Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zeeshan Hayat; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : System on chip (SoC) solutions, with integrated hardware and embedded software, are increasing in size and complexity. To cope with the market demand for complex SoC, the abstraction level used during development is raised to allow co-development of software (SW) and hardware (HW). LÄS MER

 5. 5. Digitala distraktioner härstammande från användning av smartphones under styrketräning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joel Weidenmark; Filip Stål; [2018]
  Nyckelord :Digitala distraktioner; styrketräning; mobilanvändning; multitaskning; träningsupplevelse;

  Sammanfattning : I dagens samhälle används mobiltelefonen i stort sett överallt, vilket även inkluderar gymmet under pågående styrketräning. Denna studie har som mål att undersöka vilken påverkan mobilanvändning och digitala distraktioner har på träningsupplevelsen under styrketräning. LÄS MER