Sökning: "mumin"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet mumin.

 1. 1. Min granne barndomen, hur var det nu igen? : Om barndomsdiskurser i Min granne Totoro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Hayao Miyazaki; Studio Ghibli; film analysis; discourse theory; discourse analysis; film pedagogy; childhood discourses; the natural child; the competent child; the vulnerable child; postmodern childhood; the lonely child; the psychological child; gender discourses; adult children; child adults; the imaginative child; Heidi; Anne of Green Gables; Moomin; Pippi Longstocking; shintoism; filmanalys; diskursteori; diskursanalys; filmpedagogik; det naturliga barnet; det kompetenta barnet; det bräckliga barnet; postmodern barndom; det psykologiska barnet; det ensamma barnet; genusdiskurser; vuxenbarn; barnvuxna; det fantasifulla barnet; Anne på Grönkulla; Mumin; Pippi Långstrump;

  Sammanfattning : In this study, the Japanese animated film My Neighbor Totoro was analyzed with regards to what childhood discourses can be found in it, and why these discourses in particular appear. To do this, discourse theory was used as the main theoretical basis, and certain aspects of hermeneutics were also used, such as combining the hermeneutic spiral with basic film analysis as a method. LÄS MER

 2. 2. Genus och stereotyper i Mumindalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amalia Hallin Dahl; [2021]
  Nyckelord :barn; genus; könsroller; stereotyper; mumin; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag analyserat hur karaktärerna i tv-serien I Mumindalen framställs ur ett genusperspektiv. Att valet föll på tv-serien hade främst att göra med att jag såg hur barn bearbetar det de ser genom den fria leken och önskade därför undersöka närmare vad som egentligen förmedlas via tv-program för barn. LÄS MER

 3. 3. "Ta det lugnt, här finns inga värre saker än vi själva" : En psykosyntetisk delpersonlighetsanalys av Tove Janssons muminsvit

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Camilla Petersdotter; [2021]
  Nyckelord :Tove Jansson; Moomin; character analysis; Moomin novels; The Moomins and the Great Flood; Comet in Moominland; Finn Family Moomintroll; Memoirs of Moominpappa; Moominsummer Madness; Moominland Midwinter; Tales from Moominvalley; Moominpappa at Sea; Moominvalley in November; subpersonality analysis; Psychosynthesis; children s literature; Sniff; Snufkin; Moominmamma; the Groke; Fillyjonk; Hemulen; Whomper Toft; Tove Jansson; mumin; karaktärsanalys; muminsvit; Småtrollen och den stora översvämningen; Kometen kommer; Trollkarlens hatt; Muminpappans memoarer; Farlig midsommar; Trollvinter; Det osynliga barnet och andra berättelser; Pappan och havet; Sent i November; delpersonlighetsanalys; psykosyntes; barnlitteratur; Mumintrollet; Sniff; Snusmumriken; Muminmamman; Mårran; Filifjonkan; Hemulen; homsan Toft;

  Sammanfattning : The essay examines how characters in the Moomin novels change through relationships based on a psychosynthetic subpersonality analysis. This is a new perspective in the field of literature and therefore a solid theoretical basis in psychosynthesis is given and a presentation of my method which includes the concept of subpersonalities. LÄS MER

 4. 4. När Mumin kom till stan : En kritisk diskursanalys av insändare i en lokaltidning gällande etableringen av ett Muminland på Skutberget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Snäll; Robin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Muminlandet; Nya Wermlands-Tidningen; Skutberget; Karlstads kommun; kritisk diskursanalys; varumärke; Word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på hur diskursen kring det planerade Muminlandet i Karlstad såg ut på lokaltidningen Nya Wermlands-Tidningens insändarsidor. Skutberget är idag en plats för bad, friluftsliv och motion. Under 2017 presenterade Karlstads kommun en förstudie om en eventuell etablering av ett Muminland på platsen. LÄS MER

 5. 5. "Det kan ju inte vara precis detsamma med en flicka" : Mumindalen ur ett queerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Madelene Wallinder; [2018]
  Nyckelord :Tove Jansson; Mumin; Mumintrollet; queer;

  Sammanfattning : The essay examines the presence of queer desires and characters in Tove Jansson's books about the Moomins, mainly with a focus on: Finn Family Moomintroll (Trollkarlens hatt, 1948), Moominsummer Madness (Farlig midsommar, 1954) and Tales from Moominvalley (Det osynliga barnet, 1962). These three books are examined one by one and in chronological order, so as to be able to find whether the presence and character of queer representation changes over time. LÄS MER