Sökning: "munhygien"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet munhygien.

 1. 1. Har du borstat tänderna? : Vårdpersonalens uppfattningar av munvård hos äldre

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Raikunen; Frida Skånbeck; [2019]
  Nyckelord :litteraturöversikt; munhygien; munhälsa; perception; särskilt boende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Jonson; [2019]
  Nyckelord :feline; katt; terapi; äldreboende; hälsa; psykiskt; beteende; stress;

  Sammanfattning : Användning av terapidjur är vanligt förekommande inom äldrevården. Idag används katter som terapidjur inom både vård och omsorg för att ge mentalt och socialt stöd. Katt är ett av de vanligaste djuren som bor på äldreboenden och dess närvaro har visat sig bidra med stora hälsoeffekter hos de äldre som t.ex. LÄS MER

 3. 3. Self-Care Education in Oral Health : An intervention study among dental nurse students in Danang, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Sofia Front; [2019]
  Nyckelord :dental plaque; gingivitis; oral health; self-care education; dentalt plack; egenvårdsutbildning; gingivit; oral hälsa;

  Sammanfattning : Aim:The aim of the thesis was to study the effect of a self-care education in oral health for a group of dental nurse students in Danang, Vietnam. Methods: A quantitative intervention study was performed consisting of 53 selected participants, who were clinically examined to measure the dental biofilm and gingival inflammation. LÄS MER

 4. 4. Varför är munvård en försummad omvårdnadsåtgärd? : En integrerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Klara Andersson; Monia Hassan; [2019]
  Nyckelord :Faktorer; hälso- och sjukvård; integrerad litteraturstudie; munvård; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Munhälsan är en viktig grundläggande del i individens hälsa och välbefinnande. Regelbunden munhygien ger en bättre självkänsla samt god livskvalité oavsett ålder eller kön. Inom hälso- och sjukvården stöter sjuksköterskan på många som är i behov av stöd gällande munvård. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars attityder till faktorer associerade med karies hos 6- åriga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Sandra Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Attityd; fluorid; föräldrar; karies; kost; tandborstning;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 publicerade Socialstyrelsen ny data som visar på en minskning av barn som är kariesfria i åldersgruppen sex år i Sverige (Sos, 2018).  Även i SkaPa, Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, ses en markant ökning av karies bland barn i åldrarna sex, sju och åtta år. LÄS MER