Sökning: "municipal accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden municipal accounting.

 1. 1. Hur förhåller sig kommuner till kravet att lämna upplysningar om väsentliga personalförhållanden? : En kvantitativ studie om kommunal redovisning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Håkansson; Malin Anderbygd; [2019]
  Nyckelord :Municipal accounting; Significant personnel conditions; Annual reports; Positive accounting; Kommunal redovisning; Väsentliga personalförhållanden; Årsredovisningar; Positiv redovisningsteori; Institutionella teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kommunala redovisningslagen ställer krav på att kommuner ska lämna upplysningar om väsentliga personalförhållanden i sina årsredovisningar. Lagen definierar dock inte vad som är väsentliga personalförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Legitimacy of Accounting Regulation Processes : The Case of Swedish Municipalities and Regions

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Hedmo; Ebba Lind; [2019]
  Nyckelord :legitimacy; accounting regulation process; accounting regulation; standard-setting; local government;

  Sammanfattning : Accounting regulation, like any other institution, must be legitimate in order to be complied with. A key component for the legitimacy achievement is a legitimate regulation process. Consequently, the legitimacy of the accounting regulation process has real economic consequences for society as a whole. LÄS MER

 3. 3. Accounting and strategizing - A case study of a public sector agency's event program

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Mikael Daaboul; [2019]
  Nyckelord :Strategy; Strategizing; Strategy-as-practice; Accounting-as-practice; Public sector;

  Sammanfattning : Accounting research that draws upon the increasingly popular strategy-as-practice perspective has mainly been concerned with the private sector. This paper seeks to counter this orientation by way of a single-case study of a public service agency. LÄS MER

 4. 4. Controllerns förväntningar på sin rolls förändring : En fallstudie på en stadsbyggnadsförvaltning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :David Fernlund; Erland von Hofsten; [2019]
  Nyckelord :Förväntningar; controller; förändring; roller; kommun; förvaltning; stadsbyggnadsförvaltning; ekonomichef;

  Sammanfattning : Studien hanterar vilka förväntningar controllers själva har på förändringen av deras roll genom att utföra en kvalitativ fallstudie av detta på en kommunal organisation i Sverige. Det i syfte att skapaen förståelse för controllerns egna förväntningar på förändringen av dess roll inom en kommunal förvaltning i Sverige, genom att analysera de förväntningar som existerar från controllern själv och deras ekonomichef. LÄS MER

 5. 5. Med medborgarengagemang som utgångspunkt - Samverkan för hållbar utveckling i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linn Johansson; Heidi Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Urban Development; Citizen Engagement; Participation; Involvement; Democracy; Ekologiskt fotavtryck; Hållbar stadsutveckling; Delaktighet; Deltagande; Dialog; Demokrati;

  Sammanfattning : I takt med att städerna växer ökar även deras negativa miljöpåverkan, städerna står idag för cirka 70 procent av världens koldioxidutsläpp. Städerna och dess medborgare har en betydande roll i arbetet med att minska miljöpåverkan och uppnå en hållbar utveckling vilket tydliggörs i de globala målen. LÄS MER