Sökning: "municipal school"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden municipal school.

 1. 1. Faktorer som får elever att uppnå betyget godkänt i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sofia Emanuelsson; Alexander Triantafillou; [2019-08-20]
  Nyckelord :Swedish schools; migration crises; PISA; panel data; regression; Gothenburg;

  Sammanfattning : The results of Swedish school students graduating from 9th grade have been declining since the beginning of the 21th century. This have been shown repeatedly in both studies from PISA and TIMSS, which both test the abilities of high school students in the OECD. There are many theories and potential explanations to why this is the case. LÄS MER

 2. 2. The “easy” digital documentation system - A study of the complexities of implementing technology

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Roya Kohansall; Luis Fragoso; [2019-07-03]
  Nyckelord :Resistance; Affordances; Constraints; Technology; Materiality; Digital Documentation System; Municipality;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Local Government Fragmentation and Debt Development in Swedish Municipalities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Björkman; Gustav Helgesson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sweden; Municipalities; Local Government Fragmentation; Municipal Debt; Cross-ideological Government;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. A Yield Spread Analysis of the Green Bond Premium and Liquidity in the Swedish Green Bond Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sara Bendrioua; Caroline Jarbratt; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Förskollärares ”frirum” i undervisning om naturvetenskap och teknik : En fallstudie av förskolors dokumentationsarbete i jämförelse med centrala styrdokuments krav på dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Joacim Fryksenius; [2019]
  Nyckelord :Curriculum; science; technology; documentation; space; preschool; teaching; internal borders; external borders; Frirum; lokal dokumentation; styrdokument; naturvetenskap; teknik; dokumentation; undervisning; förskola; inre gränser; yttre gränser;

  Sammanfattning : Based on Berg's (2003) model for document analysis with a supplementary interview of preschool manager, this study examined how far there is an unused space in science and technology at preschools. The study also aims to investigate how documentation work is governed by external and internal borders. LÄS MER