Sökning: "municipality"

Visar resultat 1 - 5 av 5732 uppsatser innehållade ordet municipality.

 1. 1. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER

 2. 2. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MOTHER TONGUE TUITION AT A CROSSROADS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katerina Olson; [2021-08-17]
  Nyckelord :Mother Tongue Tuition; Education for Sustainable Development;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this research is to investigate how ESD intersects with the subject ofMother Tongue Tuition in the compulsory school system via one municipality inSweden. This is done by engaging with two analytical foci: i) the analysis of attitudesandresponses to ESD in MTT. LÄS MER

 3. 3. An analysis of the Peer-to-Peer model of the sharing economy as an ecosystem platform. A case in the furnishing sector: TAGE for the Municipality of Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carlotta Muscolino; [2021-07-08]
  Nyckelord :Sharing economy; sharing service; furniture sector; peer-to-peer sharing economy; peer-to-peer furniture sector; value proposition; bottleneck sharing furniture;

  Sammanfattning : Modern society is leaving behind the concept of a linear economy and moving ever closer to that of acircular economy. Therefore, the way we act has changed to become more and more sustainable. LÄS MER

 4. 4. Socioekonomiska och Demografiska Faktorers Påverkan på Adoptering av Miljösubventioner - En Studie om Adoptionen av Ladda-Hemma-Stödet i Sverige mellan 2018 och 2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Filip Eklund; Oscar Thornander; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flertalet studier har visat på en förändring i jordens klimat på grund av människors levnadssätt. En av de aktiviteterna som påverkar klimatet substantiellt är användningen av fordon drivna av fossila bränslen. LÄS MER

 5. 5. Vindkraftens utveckling i Sverige: Ett vinande koncept

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Josef Henschel; Clara Lundberg; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wind power is considered to be an important renewable energy source in the transition into a fossil free economy to mitigate climate change. Motivated by its commitments in the Paris Agreement, Sweden has national goals for an expansion of wind power by 100 TWh by the year 2040. LÄS MER