Sökning: "muntlig presentation"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden muntlig presentation.

 1. 1. Tala om talrädsla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Skiöld; Michelle Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Demokratiuppdraget; exponering; högstadiet; lärarutbildning; muntlig presentation; relationer; retorik; stöttning; svenskämnet; talrädsla; trygghet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker muntlighet och talrädsla. Det övergripande syftet är att studera svensklärares upplevelser av arbete med muntliga presentationer i grundskolans senare år. LÄS MER

 2. 2. Från tystnad till tal : Fem svensklärares erfarenheter av att stötta talängsliga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anton Augustsson; [2020]
  Nyckelord :Speaking anxiety; fear of speaking; oral presentation; scaffolding; sociocultural theory; talängslan fri monolog muntlig framställning stödstrukturer stöttning sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur svensklärare på gymnasiet förhåller sig till stöttning av talängsliga elever i anslutning till kommunikationssituationen fri monolog, vilket innebär en talsituation där talaren kommunicerar solitärt. Studien utgår från den sociokulturella teorin och i huvudsak från de aspekter i teorin som rör hur en lärare med hjälp av stödstrukturer kan vägleda en talängslig elev. LÄS MER

 3. 3. Att orka – eller inte orka? : En flermetodsstudie om elevers motivation och åtgärder för att öka den

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Amir Champari; [2020]
  Nyckelord :PBL; Problem Based Learning; Education; Motivation; The Revised Two Factor Study Process Questionnaire; Student Engagement Survey; Meaningfullness; Motivation; PBL; verklighetsbaserat lärande; meningsfullt lärande; didaktik;

  Sammanfattning : I detta utvecklingsarbete studerade författaren en årskurs två klass i en gymnasieskola skola i Helsingborg. Författaren har försökt öka motivationen för elevernas egna lärande under en egen konstruerad och hållen lektionsplanering. LÄS MER

 4. 4. Muntlig framställning i årskurs 1–3 : Lärarperspektiv på stödstrukturer i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Elisson; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :Orality; teaching of Swedish; scaffolding; Primary School; Muntlighet; svenskundervisning; stödstrukturer; lågstadiet;

  Sammanfattning : Den här studien studerar hur lärare i årskurs 1–3 säger att de förbereder och stöttar sina elever inför och under muntliga framställningar. Fem lärare har intervjuats om vilka stödstrukturer de använder sig av under lektioner med fokus på muntlig framställning. LÄS MER

 5. 5. Tackla talrädsla - att förstå och stötta talrädda elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Larsson; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; Högstadieelever; Klassrumsklimat; Muntlig presentation; Muntlighet; Svenska; Svenskämnet; talrädsla;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla i grundskolan - vad talrädsla beror på och hur lärare aktivt kan arbeta för att stötta talrädda elever. Frågeställningen besvaras genom en tematisk översikt, vilken baseras på lärares yrkeserfarenhet samt forskning. LÄS MER