Sökning: "muntlig språkfärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden muntlig språkfärdighet.

 1. 1. Idag ska vi prata svenska, eller hur? : En studie om arbetet med muntlig språkfärdighet på sfi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Therese Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sfi; kort skolbakgrund; muntlig färdighet; andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en ökad kunskap om hur undervisningen i muntlig färdighet bedrivs inom skolorganisationen sfi, svenska för invandrare. Undersökningen har genomförts i en grupp på nybörjarnivå hos elever med kort studiebakgrund. LÄS MER

 2. 2. Språklärares strategier och arbetssätt för att träna elevernas muntliga kommunikativa förmåga : En studie baserad på intervjuer av sex lärare i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anne-Charlotte Plante; [2019]
  Nyckelord :Strategier; arbetssätt; muntlig kommunikativ förmåga; moderna språk; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilka arbetssätt och strategier lärare i franska och övriga moderna språk använder sig av för att organisera undervisningen i muntlig språkfärdighet för att utveckla elevernas muntliga kommunikativa förmåga och varför de väljer att göra som de gör. I studien intervjuades sex verksamma lärare i moderna språken, i franska, spanska och tyska. LÄS MER

 3. 3. Muntlig språkfärdighet i franska : En observation av muntlig interaktion mellan lärare och elever i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kaze Joselyne; [2019]
  Nyckelord :oral proficiency; French; mother tongue; oral communication; oral interaction; Muntlig språkfärdighet; franska; modersmål; muntlig kommunikation; muntlig interaktion;

  Sammanfattning : This thesis focuses on oral proficiency in French by learners of French at a Swedish high school. The purpose of this work was to try to find out to what extent and in what situations the learners speak in the target language at the time of the teaching. The study was conducted through both a qualitative and a quantitative study. LÄS MER

 4. 4. Oral Communication Strategies in English as a Foreign Language

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Krohn; Christopher Kindbom; [2017]
  Nyckelord :Oral communication strategies; English as a foreign language; oral communication; language proficiency; strategy use; Muntliga kommunikationsstrategier; engelska som främmande språk; muntlig kommunikation; språkfärdighet; strategianvändning;

  Sammanfattning : The syllabi for the subject English in both Swedish compulsory and upper secondary school state in the core content for English that it should provide the opportunity to learn how to use linguistic strategies in speech, i.e. oral communication strategies. LÄS MER

 5. 5. Whatcha talkin’ ‘bout? : -En jämförande studie med fokus på muntlig språkfärdighet i engelskläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carina Christiansen; [2013]
  Nyckelord :Muntlig kommunikation; muntlig språkfärdighet; språkresa; läromedel;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att jämföra läromedelsinnehåll med avseende på muntlig språkfärdighet utifrån kursplanstexten för engelska årskurs 7-9 i LGR 11. Studiens material utgjordes av två läromedel från ett språkreseföretag samt tre läromedel i engelska för grundskolans senare år, vilka används i den nuvarande undervisningen respektive verksamhet bedriver. LÄS MER