Sökning: "muntliga presentationer"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden muntliga presentationer.

 1. 1. Tackla talrädsla - att förstå och stötta talrädda elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Larsson; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; Högstadieelever; Klassrumsklimat; Muntlig presentation; Muntlighet; Svenska; Svenskämnet; talrädsla;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla i grundskolan - vad talrädsla beror på och hur lärare aktivt kan arbeta för att stötta talrädda elever. Frågeställningen besvaras genom en tematisk översikt, vilken baseras på lärares yrkeserfarenhet samt forskning. LÄS MER

 2. 2. Muntlig framställning i svenskundervisning : pojkar och flickors attityder

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anaam Alobaidi; Juliana Brito Moreira; Amina Dedovic; [2019]
  Nyckelord :muntlig framställning; könsskillnader; attityder; svenskundervisning; högstadiet;

  Sammanfattning : Inledning I skolans styrdokument lyfts muntlig framställning fram i svenskämnets centrala innehåll och utgör en väsentlig del av svenskundervisningen. Elever ska genomföra en betydande del av sin kunskapsredovisning genom olika former av muntliga presentationer i skolan. LÄS MER

 3. 3. "Redovisning... hjärtat dunkar nästan sönder" : en intervjustudie om talängsliga elever och muntliga presentationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Kristina Bergström Meijer; Jenny Rönnlund; [2019]
  Nyckelord :Talängslan; muntliga presentationer; bedömning; eleverfarenheter; speciallärarinsatser;

  Sammanfattning : Oral communication has a central function in society. School has therefore a central role to develop students' public speaking. LÄS MER

 4. 4. The promotion of Swedish L2 students’ oral proficiency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hugues Samuelfolk; [2019]
  Nyckelord :Oral proficiency; L2 acquisition and learning; Swedish learners; speaking; interacting; English; Upper secondary school; oral proficiency teaching; Muntligfärdighet; andra språks förvärv och lärande; Svenska elever; tala; interagera; engelska; gymnasieskolan; muntlig färdighets utlärning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine how Swedish teachers of English encourage the development of students’ oral proficiency in the English language. By interviewing six Swedish teachers of English at upper secondary school, the study addresses which methods are mostly used by the teachers in order to encourage the improvement of students’ oral proficiency. LÄS MER

 5. 5. Bedömning i stora klasser : En studie om lärarnas bedömningspraktik om elevers muntliga färdighet i stora klasser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Britta Stålnacke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om ämneslärares bedömningspraktik vad gäller elevers muntliga färdigheter i stora elevgrupper. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra ämneslärare i språk som undervisar klasser med ca. 35 till 40 elever. LÄS MER