Sökning: "muntligt berättande"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden muntligt berättande.

 1. 1. Med muntligt berättande som ingång i drama : Ett lärande i fiktion genom drama

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Annika Halvarson; [2019]
  Nyckelord :dramapedagogik; muntligt berättande; estetisk distans; fiktion; appropriering;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa fallstudie, som främst tagit stöd i sociokulturell teori, undersöktes hur det muntliga berättandet, med temat utanförskap, påverkade ett dramaarbete med statyövningar bland lågstadieelever. Studiens fokus omfattade även hur eleverna förhöll sig i den uppkomna fiktionen samt hur reflektion, i och ur handling, bidrog till nya insikter och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Att få ihop en berättelse Utveckling och bedömning av narrativ förmåga hos elever i årskurs 1

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Sanna Hellgren; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: narrativ förmåga; makronivå; Multilingual Assessment Instrument for Narratives LITMUS-MAIN ; bedömningsstöd; Nya Språket lyfter!; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka huruvida elevers berättande förändras under höstterminen i årskurs 1, och hur bedömningsstödet Nya Språket lyfter! (Skolverket, 2016a) bidrar till lärares bedömning av makronivå i muntliga narrativer. Metod: 46 elever deltog. LÄS MER

 3. 3. Det berikande språket : En studie om de pedagogiska verktyg som pedagoger använder kontinuerligt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Therese Martinez; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; gruppens organisation; språkutvecklande arbetssätt; muntligt berättande; högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger stimulerar och utvecklar barns språk i sin verksamhet med hjälp av olika pedagogiska verktyg. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ intervjustudie där nio pedagoger deltog under två månader från olika förskolor i Östergötland. LÄS MER

 4. 4. Berättandets magi - En studie om det muntliga berättandet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Tegnér; [2018]
  Nyckelord :Berättande; handdocka; literacy; lärplatta; mediering; sociokulturellt; språklig miljö;

  Sammanfattning : Forskning visar att vi idag jämfört med för många år sedan inte längre använder oss av det muntliga berättandet. Det muntliga berättandet skapar många ingångsvägar till att lära sig lyssna, skriva, skapa förståelse, utveckla sin fantasi och göra oss till egna berättare. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling genom sociala samspel : En empirisk studie om lågstadieelevers samtalsstrategier i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Zara Fredriksson; Ellen Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Muntligt berättande; CA; beskrivande förmågan; socialt samspel; kommunikativ miljö;

  Sammanfattning : En förmåga i kommunikation och socialt samspel krävs för att kunna utvecklas och delta i såväl skolan som i samhället. Dock finns det en oro för elever språkliga förmåga vid skolstart. Tidigare studier belyser att språket och den beskrivande förmågan kan utvecklas genom muntligt berättande och sociala samspel. LÄS MER