Sökning: "muntligt berättande"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden muntligt berättande.

 1. 1. Berätta något för oss! – En studie om hur ugandiska lärare använder muntligt berättande som didaktiskt verktyg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kim Isaksson Ihrén; [2020-02-28]
  Nyckelord :Oral narratives; Storytelling; Oral storytelling; Teaching method;

  Sammanfattning : Storytelling is among the oldest tools for teaching and passing on knowledge. By sharing stories, teachers and pupils come closer together as they explore the worlds outside the classroom in an exciting way. LÄS MER

 2. 2. Höga förväntningar och hög stöttning i den muntliga interaktionen i skolan : En kvalitativ studie om fem lärares arbete för att stötta och utmana eleverna i det muntliga berättandet i svenskämnet i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisette Reuterwall; Malin Svedlund; [2020]
  Nyckelord :Muntligt berättande proximal utvecklingszon meningsskapande trygghetsskapande muntlig kompetens prestationsångest spontant berättande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka fem årskurs 2 lärares arbete med att stötta och utmana eleverna i det muntliga berättandet i svenskämnet. Studien är kvalitativ med stöd från Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Går det att lita på våra läromedel? : En läromedelsanalys i svenska för årskurs 6 utifrån det centrala innehållet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Andersson; Linnea Hammarström; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsgranskning; Grundskola; Innehållsanalys; Svenska; Lgr11;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera läromedels innehåll för årskurs 6, i förhållande till svenskämnets centrala innehåll för årskurs 4-6 i Lgr11 och i relation till de fyra ämneskonceptionerna i svenska. De frågeställningar som studien utgår ifrån är: 1) Hur fördelas det centrala innehållet i svenska i läromedel? 2) Hur representeras det centrala innehållet i läromedelsuppgifterna? De teoretiska ramarna för studien är fyra ämneskonceptionerna i svenska som utgörs av färdighetsämnet, litteraturhistoriska ämnet, erfarenhetspedagogiska ämnet och svenska som demokratiämne. LÄS MER

 4. 4. Exploring Auditive Story Worlds : Design Sensitivities for Multi-linear Real Time, Mixed Reality, Interactive Storytelling Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ariel Blomkvist Rova; [2020]
  Nyckelord :Mixed Reality; Audionarrative; Research through Design; Interactive Storytelling;

  Sammanfattning : Like reading a book, stories told orally or acted out auditory invite subjective co-construction of narrative events through imagination. While an interesting characteristic, audio-based, fictive storytelling is not well explored in HCI. LÄS MER

 5. 5. Det var en gång... : lärares, bibliotekariers och professionella berättares erfarenheter av muntligt berättande

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Lundberg; Hanna Jiewertz; [2020]
  Nyckelord :Muntligt berättande; storytelling; muntlig berättare; livsvärld; intersubjektivitet; den levda kroppen; essens;

  Sammanfattning : I detta examensarbete tar vi reda på lärares, bibliotekariers och professionella berättares uppfattningar om och erfarenheter av muntligt berättande där syftet för det första är att synliggöra om det finns några generella drag för hur fenomenet beskrivs oavsett vilken yrkeskategori de tillfrågade tillhör. För det andra uppmärksammar vi vilken avsikt som intervjudeltagarna har med användandet av berättarmetoden men också i vilka sammanhang den förekommer. LÄS MER