Sökning: "munvård"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet munvård.

 1. 1. Munvård för patienter med huvud-och halscancer som genomgår onkologisk behandling, med fokus på egenvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Fredriksson; Hanna Taranger; [2019-08-07]
  Nyckelord :Munvård; huvud-och halscancer; onkologisk behandling; biverkningar; egenvård; sjuksköterska; personcentrering;

  Sammanfattning : Patienter med huvud- och halscancer som genomgår onkologisk behandling kan få en påverkan på deras livskvalitet. Biverkningar i munhålan relaterat till strålbehandling är vanligt och en av de allvarligaste biverkningarna är oral mukosit som drabbar cirka 80% av patienterna. LÄS MER

 2. 2. Har du borstat tänderna? : Vårdpersonalens uppfattningar av munvård hos äldre

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Raikunen; Frida Skånbeck; [2019]
  Nyckelord :litteraturöversikt; munhygien; munhälsa; perception; särskilt boende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varför är munvård en försummad omvårdnadsåtgärd? : En integrerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Klara Andersson; Monia Hassan; [2019]
  Nyckelord :Faktorer; hälso- och sjukvård; integrerad litteraturstudie; munvård; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Munhälsan är en viktig grundläggande del i individens hälsa och välbefinnande. Regelbunden munhygien ger en bättre självkänsla samt god livskvalité oavsett ålder eller kön. Inom hälso- och sjukvården stöter sjuksköterskan på många som är i behov av stöd gällande munvård. LÄS MER

 4. 4. Hemtjänstpersonals kunskaper om munvård hos äldre : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Maryam Eshaq; Lina Strömbom; [2019]
  Nyckelord :Elderly; homecare; homecare staff; knowledge; oral care; Hemtjänst; kunskap; munvård; omsorgspersonal; äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Det senaste seklet har antalet äldre över 65 år ökat stadigt bland den svenska befolkningen. Alltfler av våra äldre bibehåller också sina egna tänder kompletterade med olika protetiska ersättningar. LÄS MER

 5. 5. Omsorgspersonalens kunskap om äldres orala hälsa : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Theresia Uberth; Nariman Jihad; [2019]
  Nyckelord :Munhälsobehov; oral hälsa; utbildning; äldre; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer över 65 år  blir fler. Vid stigande ålder ökar risken att drabbas av fysiska och mentala sjukdomar vilket leder till ett ökat vårdbehov. LÄS MER