Sökning: "murgrönehypotesen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet murgrönehypotesen.

  1. 1. Ett tvåspråkigt barns kodblandning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

    Författare :Heli Lievonen; [2008]
    Nyckelord :kodväxling; tvåspråkighet; murgrönehypotesen; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Jag har undersökt en tvåspråkig pojkes kodblandning. Pojkens mamma talar finska med honom och pappa svenska. Pojken är mellan 2;3 och 2;5 under undersökningsperioden. Jag ville undersöka om pojken utvecklar sina två språk så som murgrönehypotesen förespråkar. LÄS MER