Sökning: "muscle mass"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden muscle mass.

 1. 1. Ångest efter graviditet : Vilken betydelse har Body Mass Index, muskelmassa och fysisk aktivitet?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hilde Kavallin Johansson; Tyra Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Postpartum anxiety; Postpartum depression; Body Mass Index; Exercise during pregnancy; Resistance training;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of anxiety postpartum is high. Physical activity has shown positive effects for depressive symptoms and anxiety in pregnant women. The risk of anxiety postpartum can increase with a high and low Body Mass Index (BMI), no studies have been found to investigate the correlation between muscle mass and anxiety. LÄS MER

 2. 2. Conceptual Design of Seat Belt Installation for Rear-facing Child Car Seat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Child car seat; Technology;

  Sammanfattning : Children are more vulnerable in vehicles compared to adults in collisions. Two main reasons are the different body structure between these two and vehicles are more designed to fit adults. Children’s head is larger relative to their body mass and their neck muscle ligaments are still not fully developed. LÄS MER

 3. 3. Effects of Resistance Training with Heat Stress on Muscle Mass, Strength and Performance

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sean Drew; [2019]
  Nyckelord :Heat; Heat stress; Heat shock protein; Muscle mass; Resistance training; Hypertrophy; mTOR; Hot environment; Performence;

  Sammanfattning : Background: Recent research has demonstrated the presence of heat being an effective stimulus for increasing skeletal muscle and strength. The exposure of increased environmental temperature combined with resistance training has been shown to amplify muscle adaptation for hypertrophy and strength. LÄS MER

 4. 4. Muscle contributions to body mass center acceleration during the first stance of sprint running

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :LAURA MARTÍN DE AZCÁRATE; [2019]
  Nyckelord :Sprinting biomechanics; first stance; forward dynamic simulation; induced acceleration analysis; individual muscle contribution; elite sprinter; step width;

  Sammanfattning : The best results in a sprint running are based upon covering the distance in the shortest possible time, and therefore performance has to be maximized. To achieve the best performance, the sprinter has to develop the greatest forward acceleration, reach his/her maximal speed, and keep it over the run. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Karlsson; Fanny Palmér; [2019]
  Nyckelord :häst; termoreglering; hypotermi; anestesi; djursjukskötare; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Perioperativ hypotermi är ett tillstånd som kan uppstå vid anestesi och som kan or-saka allvarliga komplikationer, framför allt under den postoperativa perioden. Att monitorera patientens temperatur är därför en viktig del av djursjukskötarens arbete. LÄS MER