Sökning: "muscle mass"

Visar resultat 21 - 25 av 61 uppsatser innehållade orden muscle mass.

 1. 21. Muscular hypertrophic adaptations in high and low load training regimes : Eight weeks training intervention

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Richard Kalenius; [2017]
  Nyckelord :hypertrophy; muscle; muscle mass; strength; strength training; resistance training; leg press; leg extension; muscle thickness;

  Sammanfattning : Aim The purpose of this study was to assess muscle hypertrophy outcomes from high and low load strength training routines performed to muscular fatiguein a unilateral design. Method 14 well-trained men and women (age 26.4 ±4.4 years, weight 79. LÄS MER

 2. 22. Mat kring Vättern : Ett gemensamt varumärke, ett sätt att öka horisontellt värdeskapande?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jenny Fiskaare; Pernilla Johansson; [2016]
  Nyckelord :branding opportunity; brand; co- created business models; horizontal value co- creation; regional food; cluster; “operators in balance”; Vättern; Mat kring Vättern; Joháarian Model; horisontellt värdeskapande; brandingmöjlighet; varumärke; samarbetsbaserad affärsmodell; balans av aktörer; finansiell och mobiliserande kraft; Joháarska modellen; regional mat; Vättern; Mat kring Vättern;

  Sammanfattning : Bakgrund/problem: Då svensk matproduktion länge varit dominerad av massproduktion och förädlade livsmedel, pekar nu trenden mot att allt fler intresserar sig för lokalproducerad mat. Detta innebär en möjlighet för lokalproducenter att sälja och marknadsföra sina varor i en större omfattning jämfört med tidigare. LÄS MER

 3. 23. A corelation study between step length, step frequency and the length of the leg : A study of running

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Annica Kvick; [2016]
  Nyckelord :step length; step frequency; leg length; running economy;

  Sammanfattning : Background: Running is one of the most popular branches of athletics. Running has several physiological benefits, such as a higher maximal oxygen consumption, increased muscle mass and reduced blood pressure. LÄS MER

 4. 24. The role of myostatin in Coldblooded trotter harness racing performance

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Katrine Petäjistö; [2016]
  Nyckelord :horse; myostatin; Coldblooded trotter; harness racing; performance;

  Sammanfattning : Myostatin (MSTN) är en gen som begränsar massan av skelettmuskler genom att reglera både antalet och tillväxten av muskelfibrer. Mutationer i den här genen resulterar i en dubbeltmusklad fenotyp noterad hos ett flertal boskapsraser, hundar och människor. LÄS MER

 5. 25. Samband mellan låggradig kronisk inflammation, greppstyrka ochmuskelmassa hos 52-åriga kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Anton Nilsson; Johanna Listermar; [2016]
  Nyckelord :sarcopenia; C-reactive protein; grip strength; fat-free muscle mass;

  Sammanfattning : Background.Studies have shown that low-grade chronic inflammation affect muscle mass negatively. Theimpact of inflammation in grip strength is not yet investigated. Existing studies are made on a few populations. LÄS MER