Sökning: "musealisering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet musealisering.

 1. 1. Text utan kontext : en granskning av kyrkobeskrivningar utifrån forskning om antijudiska motiv i svenska kyrkobyggnader

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Norrby; [2020]
  Nyckelord :Interreligious Studies; Church History; Jewish-Christian relations; medieval iconography; othering; antisemitism; antijudaism; heritagisation; musealisation; Church of Sweden; Judensau; Ecclesia and Synagoga; Cain; medieval legends; Interreligiösa studier; Kyrkohistoria; Judisk-kristna relationer; medeltida bildtradition; antisemitism; antijudaism; andrefiering; kulturarvsprocessen; musealisering; Svenska kyrkan; Judesuggan; Ecclesia och Synagoga; Kain; medeltida legender;

  Sammanfattning : This study has a threefold aim:  to make a theological contextualisation of four medieval anti-Jewish motifs in Christian iconography represented in churches in Sweden and to study how these motifs has been described and contextualised in guidebooks and other material written for the interested public from post-war to recent years. The study also explores the role of heritagisation and musealisation of the church buildings in relation to how the motifs are described in the material. LÄS MER

 2. 2. "Prakiskt taget orubbade miljöer" : En jämförande studie av Charlotte Berlins museum, Hallwylska museet och affektiv autenticitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Hanna Kronblad; [2019]
  Nyckelord :Musealization; Authenticity; Historic houses; Collectors; Affective authenticity; musealisering; autenticitet; historiska hus-museer; samlare; affektiv autenticitet;

  Sammanfattning : The following thesis examine the former homes of Charlotte Berlin and Wilhelmina von Hallwyl, two women who in the turn of 20th century donated their homes and collections to be museums. The purpose of this essay is to examine how Charlotte Berlin’s Museum and the Hallwyl museum work with musealization and authenticity. LÄS MER

 3. 3. Kulturarvets Nätverk : en studie av tre svenska museijärnvägar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Birger Lindholm; [2018]
  Nyckelord :museijärnväg; museibana; industriarv; järnväg; musealisering; actor-network-theory; Gotland; Västervik; Brösarp;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur järnvägen har musealiserats utifrån tre svenska museijärnvägar; Föreningen Gotandstågets Gotlands Hesselby Jernväg, Tjustbygdens Järnvägsförenings Hultsfred Västerviks Järnväg samt Skånska Järnvägars bana Brösarp-Sankt Olof. Musealiseringsprocessen och den nuvarande verksamheten undersöks och analyseras med fokus på hur identitet och autenticitet/ auktoritet hanteras och värderas. LÄS MER

 4. 4. Musealisering av Internetkonst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Malin Ros Tägtström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER