Sökning: "museologi"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet museologi.

 1. 1. Om utställda känslor : Känsloberättelser och museiutställningar som narrativ

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anders Christensen; [2022]
  Nyckelord :Exhibitions; Narratology; Emotions; Historiography; Museum studies; Museum techniques; Utställningar; narratologi; känslor; historieskrivning; kulturhistoriska museer; museologi;

  Sammanfattning : Emotions are sometimes thought of as human universals, biological facts shared by everyone due to the place of emotions as a function of evolution. A competing theory of emotion has been developed in the field of the history of emotions, where emotions instead are thought of as less unstable historically variable categories. LÄS MER

 2. 2. Både museum och kyrka : Bruket av två kyrkor på friluftsmuseer i gränssnittet mellan museum och religion

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Hedvig Andersson; [2022]
  Nyckelord :Heritage; Museology; Open-air museums; Museum buildings; Religious facilities; Religious objects; kulturarv; museologi; friluftsmuseer; museibyggnader; religiösa byggnader; religiösa föremål;

  Sammanfattning : This study sheds light on an interface between the concepts of museum and religion, based on case studies of two churches located at open-air museums: Seglora kyrka at Skansen in Stockholm and Murbergskyrkan at Murberget in Härnösand. These represent two types of museum churches, where Seglora kyrka originally was built för religious use within the Church of Sweden, while Murbergskyrkan originally was built by an open-air museum. LÄS MER

 3. 3. "Vi är inte skolan" : En studie av pedagogiska ambitioner och perspektiv i den digitala undervisningsresursen Sveriges historia .

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Ellen Nilsson Ekberg; [2021]
  Nyckelord :Museology; museums; pedagogy; education; museum pedagogy; sociocultural theory; learning resources; digitalisation; Museologi; museer; pedagogik; utbildning; museipedagogik; sociokulturell teori; undervisningsresurser; digitalisering; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Museums have long had an important role as institutions for learning and education. In recent years, the pedagogical role of museums has become more important. Museums can offer a different kind of learning compared to the formal education system, and museums can be important resources for schools. LÄS MER

 4. 4. Samtidskonstmuseet och virtuella utställningar i den digitala konstproduktionens tidsålder : ett informationsarkitektoniskt perspektiv på hur museer kan ställa ut digital och digitaliserad konst

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Iris Brinkborg; [2021]
  Nyckelord :Human computer interaction HCI ; Interaction design; User experience UX ; Accessibility; User centered design; Double Diamond; Pervasive Information Architecture; Virtual Museum; Museology; Human computer interaction HCI ; Interaktionsdesign; Användarupplevelse UX ; Tillgänglighet; Användarcentrerad design; Double Diamond; Pervasive Information Architecture; Virtuellt museum; Museologi;

  Sammanfattning : Most contemporary artists work digitally in one way or another, despite the fact that established art museums do not offer a platform to display digital art, which means that it is difficult for visitors to find it and that media art will have a lower status compared to physical art. For a long time the art museum business has had a complex relationship with the digitization of physical works, virtual museums and intangible art works. LÄS MER

 5. 5. Kultur, kommers och kokkonst : Butiker och restauranger i ett holistiskt museibesök

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Fredrik Gahm; [2021]
  Nyckelord :Museums; Museum stores; Shopping; Restaurants; Cultural economics; Cultural tourism; Museologi; museibutiker; shopping; restauranger; kultur - ekonomiska aspekter; kulturturism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER