Sökning: "museologi"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet museologi.

 1. 1. Estetisk närvaro - Filosofiska, biologiska och konstvetenskapliga perspektiv på den ordlösa upplevelsen av bildkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Åke Sjöstedt; [2020-11-11]
  Nyckelord :Närvaro; Estetik; Konstvetenskap; Neuroestetik; Tvärvetenskap; Museologi;

  Sammanfattning : Estetisk närvaro - ett tillstånd av intensiv fokusering på och upptagenhet av ett estetiskt objekt, är ett vardagligt fenomen vars betydelse för upplevelse och tolkning av konst kan ha underskattats. Uppsatsen består av en kritisk tvärvetenskaplig exposé över ett axplock aktuell litteratur inom filosofisk estetik, evolutionspsykologi, neurovetenskap, konstvetenskap och museologi som på olika sätt direkt eller indirekt berör detta fenomen. LÄS MER

 2. 2. Museilagen - styrning eller frihet? en kvalitativ undersökning av museiprofessionellas relation till och uppfattningar av museilagens funktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Carolin Brigelius; Elin Aspeklev; [2020]
  Nyckelord :Museology; Museum law; ALM; Cultural politics; Democracy; Political control Museologi; Museilag; ABM; Kulturpolitik; Demokrati; Politisk styrning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how museum professionals perceive and relate to Swedens newly instituted museum law. The museum law (SFS 2019:977) came into effect in august of 2017, and at this moment there are no larger-scale studies examining the effects of the law. LÄS MER

 3. 3. Människan i montern : Om museipublikens inställning till mänskliga kvarlevor

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Alma Aspeborg; [2020]
  Nyckelord :Museums; Human remains; Skeletons; Visitor experience; Ethnography; Phenomenology; Multiple ontology; Ethnology; Museology; Museum; Mänskliga kvarlevor; Skelett; Besökarperspektiv; Etnografi; Fenomenologi; Multipel ontologi; Etnologi; Museologi;

  Sammanfattning : This study focuses on the attitudes of museumgoers toward the exhibition of human remains in modern Swedish museums. More specifically, it deals with how their attitudes toward remains are shaped and informed by museums’ materiality and institutionalized authority, whether they think of remains as humans or objects, as well as how these dead bodies ultimately become culturally meaningful to us who are still alive. LÄS MER

 4. 4. Levande samlingar, levande kulturarv? : Om värdering av husdjur i levande samlingar på svenska friluftsmuseer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ottilia Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Museologi; levande kulturarv; levande samlingar; friluftsmuseer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”värkliga varma svenska hem” : En museologisk undersökning av den svenska hembygdsrörelsens och de svenskahembygdsgårdarnas roll och funktion både historiskt sett och idag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ottilia Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Museologi; Museer; Hembygd; Hembygdsrörelse; Hembygdsgård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER