Sökning: "museum analys"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden museum analys.

 1. 1. Genus på museiutställningar En studie om hur kvinnor och män gestaltas på Göteborgs Stadsmuseum

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Swanson; [2019-01-31]
  Nyckelord :Genusperspektiv Komparativ analys Kvinnor Män Gestaltning Museum Utställningar Genusneutral De fattiga De rika;

  Sammanfattning : Gender perspective Comparative analysis Women Men Representation Museum Exhibitions Gender neutral The poor The Wealthy.... LÄS MER

 2. 2. Kranierna från Östra Ågatan : En studie om 10 av 180 kranium från den anatomiska samlingen på Gustavianum- Uppsala Universitetsmuseum, Historiska samlingar. 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Matilda Nyström; [2018]
  Nyckelord :Human osteology; Cranial analysis; Health status; Medieval period in Uppsala; Sweden.; Human osteologi; Kranial analys; Hälsostatus; Medeltid i Uppsala; Sverige.;

  Sammanfattning : This paper reviews a study of the skulls from the anatomy collection at Gustavianum, Uppsala university museum, historical collections in Uppsala, Sweden. The skulls were found in the central parts of Uppsala, on an area called Östra Ågatan, which is known for being one of the oldest parts in town. LÄS MER

 3. 3. Uttryckligen autentiskt 2.0 : Besökares uppfattning och museers redovisining av museiföremåls vårdåtgärder och materiella autenticitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Yvonne Watson Svensson; [2018]
  Nyckelord :authenticity; active maintenance; passive maintenance; survey; presentation; object care; visitor ability; visitor interest; autenticitet; aktiv vård; passiv vård; enkät; redovisning; föremålsvård; besökares förmåga; besökares intresse;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder om eller till vilken grad museibesökare kan avgöra om eller när utställningsföremål utsatts för ingrepp eller vårdåtgärder. Sådana åtgärder kan vara stora, så som renovering eller försiktiga, t. ex. konservering. LÄS MER

 4. 4. Can market specialization reduce the entry cost of automated largescale 3D-scanning of movable artifacts for culture and heritage preservation?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Torbjörn Leksell; [2018]
  Nyckelord :automated; large-scale; 3D-scanning; culture; heritage; preservation; cost; market specialization; digital reformatting; digitization; artifact; automatiserad; 3D-scanning; 3D-scanner; museum; bevaring; konstprodukt; anpassad; digitalisering;

  Sammanfattning : Automated, large-scale 3D-scanning systems are important tools in culture and heritage preservation that allows museums and art institutes to digitize their collections of movable artifacts for the purpose of preservation, research, and exhibition. Unfortunately, the cost of these systems limits their usage to a handful of wealthy museums and art institutes. LÄS MER

 5. 5. Lärande med digitala verktyg på publika kunskapsinstitutioner En litteraturstudie utifrån grounded theory

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Karlén; [2017-09-04]
  Nyckelord :Lärande; informations- och kommunikationsteknologi IKT ; publika kunskapsinstitutioner; digitala verktyg; museum; science centers; interaktivitet; social interaktion; informellt lärande; grounded theory;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to provide an overview of how recent years of research describe learning with digital tools in public knowledge institutions. The overall research question is: How is learning with digital tools at public knowledge institutions described in current re-search?The study relates to a background in the fields of learning, learning in public knowledge institutions, learning with digital tools and learning with digital tools in public knowledge institutions. LÄS MER