Sökning: "museum analys"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden museum analys.

 1. 1. Genus på museiutställningar En studie om hur kvinnor och män gestaltas på Göteborgs Stadsmuseum

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Swanson; [2019-01-31]
  Nyckelord :Genusperspektiv Komparativ analys Kvinnor Män Gestaltning Museum Utställningar Genusneutral De fattiga De rika;

  Sammanfattning : Gender perspective Comparative analysis Women Men Representation Museum Exhibitions Gender neutral The poor The Wealthy.... LÄS MER

 2. 2. Aktivera sinnen med sinnen : En studie om interaktion och dess kommunikation i en utställningsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Frida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Interaction; senses; symbol; communication; Interaktion; sinnen; symbol; kommunikation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur interaktion i en historisk utställningsmiljö upplevs av besökarna och hur man med hjälp av symboler av sinnena kan kommunicera de interaktiva möjligheterna. Arbetet lyfter även fram hur symbolerna kan förtydliga en redan formgiven utställning så att det rumsliga syftet framhävs. LÄS MER

 3. 3. Kranierna från Östra Ågatan : En studie om 10 av 180 kranium från den anatomiska samlingen på Gustavianum- Uppsala Universitetsmuseum, Historiska samlingar. 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Matilda Nyström; [2018]
  Nyckelord :Human osteology; Cranial analysis; Health status; Medieval period in Uppsala; Sweden.; Human osteologi; Kranial analys; Hälsostatus; Medeltid i Uppsala; Sverige.;

  Sammanfattning : This paper reviews a study of the skulls from the anatomy collection at Gustavianum, Uppsala university museum, historical collections in Uppsala, Sweden. The skulls were found in the central parts of Uppsala, on an area called Östra Ågatan, which is known for being one of the oldest parts in town. LÄS MER

 4. 4. Uttryckligen autentiskt 2.0 : Besökares uppfattning och museers redovisining av museiföremåls vårdåtgärder och materiella autenticitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Yvonne Watson Svensson; [2018]
  Nyckelord :authenticity; active maintenance; passive maintenance; survey; presentation; object care; visitor ability; visitor interest; autenticitet; aktiv vård; passiv vård; enkät; redovisning; föremålsvård; besökares förmåga; besökares intresse;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder om eller till vilken grad museibesökare kan avgöra om eller när utställningsföremål utsatts för ingrepp eller vårdåtgärder. Sådana åtgärder kan vara stora, så som renovering eller försiktiga, t. ex. konservering. LÄS MER

 5. 5. Can market specialization reduce the entry cost of automated largescale 3D-scanning of movable artifacts for culture and heritage preservation?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Torbjörn Leksell; [2018]
  Nyckelord :automated; large-scale; 3D-scanning; culture; heritage; preservation; cost; market specialization; digital reformatting; digitization; artifact; automatiserad; 3D-scanning; 3D-scanner; museum; bevaring; konstprodukt; anpassad; digitalisering;

  Sammanfattning : Automated, large-scale 3D-scanning systems are important tools in culture and heritage preservation that allows museums and art institutes to digitize their collections of movable artifacts for the purpose of preservation, research, and exhibition. Unfortunately, the cost of these systems limits their usage to a handful of wealthy museums and art institutes. LÄS MER