Sökning: "music artist"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden music artist.

 1. 1. Talkin' New York

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ivar Morgan; [2019-10-03]
  Nyckelord :Femininty; Masculinity; Greenwich Village; Folk Music; Bob Dylan; Joan Baez; Mary Travers; Dave Van Ronk; Suze Rotolo;

  Sammanfattning : This thesis deals with aspects of femininty and masculinity in Greenwich Villages folk music movement during it's heyday in the 1960s. The purpouse of the study is to challenge the common image of the folknik movement as progressive by showing that women was marginalized. LÄS MER

 2. 2. Bhinneka Tunggal Ika – The importance of art in the sense of belonging.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Francesca Vincentie; [2019-10-02]
  Nyckelord :composition; self-determination; storytelling; bi-cultural identity; decolonizing methodologies;

  Sammanfattning : Can the sense of belonging to a culture be strengthened with composing music as a method? Everything we experience are being kept somewhere in our minds. Consciously or subconsciously I believe that life experiences have to be processed in some way. If you're not doing any kind of artistic expression, it might come out as speech. LÄS MER

 3. 3. Come get your honey

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Anette Junebro; [2019-07-12]
  Nyckelord :Textil; Kläder; Formgivning; Steneby;

  Sammanfattning : Författarens egna ämnesord: textile, surface, texture, body, experimental, materiality, costume, laser cut, honeycomb.... LÄS MER

 4. 4. Sociala interaktioner på sociala medier : En studie om interaktionen på musikartisters Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandra Peltonen; [2019]
  Nyckelord :Fans; music artist; interaction; communication; parasocial interaction; social media; Instagram; virtual communities; online community; Fans; musikartist; interaktion; kommunikation; parasocial interaktion; sociala medier; Instagram; virtuella gemenskaper; nätgemenskap; community;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred förståelse för materialet. LÄS MER

 5. 5. Mapping detected periodic dance movements to control tempo in the music playback of Electronic Dance Music

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Lilian Jap; [2019]
  Nyckelord :Interactive dance; IMU; real-time; sonic interaction design; periodicity; user-study; Max MSP; yin; musical gestures; user experience;

  Sammanfattning : Engaging in the music set of one’s favorite artist or DJ is oftentimes leading to the result of a powerful and euphoric felt experience, a sensation partly also induced from dancing in beat to the music. In an attempt to simulate a similar dance experience, this user-study examines when a user is let to dance in rhythm to a music playback and in addition, in control of a music playback tempo through the generated dance movements. LÄS MER