Sökning: "music company"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden music company.

 1. 1. Loud and Clear or Muted and Vague? : An essay on Spotifys communication regarding royalties to Artists.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jakob Stiernstrand; Daniel Delos Montilla; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spotify is a global company that has a dominant position in swedish musicstreaming. Through its communication to consumers, the website Loundandclear.byspotify.com strengthens its brand. LÄS MER

 2. 2. En arbetsprocess för att öka lagerservicenivå i verksamheter med betydande och osäkra anskaffningsledtider samt begränsad efterfrågehistorik : En fallstudie på en verksamhet inom elfordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Olivia Berglund Szlachota; Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Inventory costs; Inventory service level; Limited demand history; MUSIC 3D; Significant and uncertain procurement lead times; Work process; Arbetsprocess; begränsad efterfrågehistorik; betydande och osäkra anskaffningsledtider; lagerkostnader; lagerservicenivå; MUSIC 3D;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att utforma en arbetsprocess för att öka lagerservicenivå genom reducering av effekterna från betydande och osäkra anskaffningsledtider i kombination med begränsad efterfrågehistorik med beaktning på lagerkostnader. För att uppnå syftet och skapa en arbetsprocess har syftet brutits ned i tre frågeställningar: [1] Hur kan betydande och osäkra anskaffningsledtider beaktas för att uppnå en ökad lagerservicenivå? [2] Hur kan begränsad efterfrågehistorik beaktas för att uppnå en ökad lagerservicenivå? [3] Hur kan en artikelklassificering med beaktning på lagerkostnader, efterfrågehistorik och efterfrågevariation möjliggöra dimensionering av buffertar för att uppnå en ökad lagerservicenivå? Metod – Studien utfördes som en fallstudie på ett företag verksamt inom elfordons industrin. LÄS MER

 3. 3. Bindandets betydelse för det kreativa sammanhanget : En studie av musikutgivning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Harald Björk; [2021]
  Nyckelord :music publishing; creativity; art; will; context; bonding; collective fronesis; practical knowledge; sensory experience; musikutgivning; kreativitet; konstnärligt skapande; vilja; sammanhang; bindande; kollektiv fronesis; praktisk kunskap; sinnlig erfarenhet;

  Sammanfattning : A specific account of bonding in creative circumstances – a study of releasing music is a scientific essay which examines the relationship between will, context and creativity in the process of releasing music.  The focus for the examination is the process of finalizing musical works in a release format. LÄS MER

 4. 4. Multi-objective optimization for model selection in music classification

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Rintaro Ujihara; [2021]
  Nyckelord :Music emotion recognition; Mel spectrogram; MFCC; CENS; Onset; Tonnetz; HPSS; 1D convolutional neural network; Attention LSTM; 1DCNN BiLSTM; Pareto optimality;

  Sammanfattning : With the breakthrough of machine learning techniques, the research concerning music emotion classification has been getting notable progress combining various audio features and state-of-the-art machine learning models. Still, it is known that the way to preprocess music samples and to choose which machine classification algorithm to use depends on data sets and the objective of each project work. LÄS MER

 5. 5. Transmedialt berättande som marknadsföringsverktyg : En studie om hur Generation Z ställer sig till marknadsföring i flera mediekanaler i olika format

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :William Lilja; Julia Jönsson; [2021]
  Nyckelord :transmedia storytelling; marketing strategy; generation z; engagement; media technology; transmedialt berättande; marknadsföringsstrategi; generation z; engagemang; medieteknik;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna uppsats är att undersöka fenomenet transmedialt berättande som marknadsföringsverktyg och hur Generation Z ställer sig till marknadsföring som kommunicerar information genom flera mediekanaler i olika format. Ur ett historiskt perspektiv används transmedialt berättande inom n jesbranschen och definieras som en interaktiv berättelse som finns på flera plattformar i olika format. LÄS MER