Sökning: "music producer"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden music producer.

  1. 1. Recording and amplifying of the accordion : What is the best way to capture the sound of the acoustic accordion?

    Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

    Författare :Milan Řehák; [2019]
    Nyckelord :Accordion; recording; amplifying; microphones; studio; live music;

    Sammanfattning : In this thesis I discuss, analyse and intend to answer the question: What is the best way to capture the sound of the acoustic accordion? It was my desire to explore this theme that led me to this research, and I believe that this question is important to many other accordionists as well. From the very beginning, I wanted the thesis to be not only an academic material but also that it can be used as an instruction manual, which could serve accordionists and others who are interested in this subject, to delve deeper into it, understand it and hopefully get answers to their questions about this subject. LÄS MER

  2. 2. Hur rapporterar musikbranschen sitt hållbarhetsarbete i sin årsredovisning? : En undersökning av musikbranschens hållbarhetsrapporter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Danielle Hamrin; Lennart Loberg; Ibb Lampic Aaltonen; [2019]
    Nyckelord :Hållbarhetsrapporter; Global Reporting Initiativ; musikindustrin; musik; ekologiskt perspektiv; socialt perspektiv; ekonomiskt perspektiv; #MeToo;

    Sammanfattning : #MeToo-rörelsen tog fart på allvar hösten 2017 då flera anklagelser om sexuella trakasserier från filmproducenten Harvey Weinstein uppdagades. #MeToo-rörelsen är ett uppror från kvinnor, icke-binära och transpersoner som tillsammans delat med sig av sina erfarenheter om sexuellt våld och trakasserier på arbetsplatser och i övriga samhället. LÄS MER

  3. 3. Gravallvarligt eller dödskul? En semiotisk textanalys av fyra svenska true crime-podcastprogram

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Fredrika Örtegren; Saskia Moquist; [2019]
    Nyckelord :Podcasts; Content Producer; True Crime; Gender; Representation; Genus; Innehållsproducent;

    Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur manliga och kvinnliga innehållsproducenter av fyra svenska true crime-podcastprogram har representerat gärningsperson, offer och deras anhöriga. I studien undersöktes också hur producenterna uttryckt personliga åsikter och hur de använt sig av musik. LÄS MER

  4. 4. MAKE IT INDIE : Att producera och släppa musik på egen hand

    Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

    Författare :Sophie Verdonk; [2018]
    Nyckelord :musikproduktion; indie; låtskrivande; DIY; musikdistribution;

    Sammanfattning : This independent study has the intention of bringing forward increased knowledge about  methods that may be used by an artist, music producer or songwriter in order to reach out with their own music independently without a record company being involved. Through artistic research, four musical pieces have been produced of which two consequently were released on different digital music streaming platforms. LÄS MER

  5. 5. En musikproducents roll : En undersökning av en musikproducents roll i en musikproduktion

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

    Författare :Adam Lind; [2018]
    Nyckelord :musikproducent;

    Sammanfattning : Ordet musikproducent finns inte i den svenska akademins ordbok, vilket tyder på att en musikproducents roll inte heller finns fastställt någonstans i akademin. Detta är grunden till ämnet i detta examensarbete, just om att definiera en musikproducents roll, att dokumentera en sådan roll som är vitt spridd åt många olika håll inom en musikproduktion. LÄS MER