Sökning: "music producer"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden music producer.

 1. 1. Recording and amplifying of the accordion : What is the best way to capture the sound of the acoustic accordion?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Milan Řehák; [2019]
  Nyckelord :Accordion; recording; amplifying; microphones; studio; live music;

  Sammanfattning : In this thesis I discuss, analyse and intend to answer the question: What is the best way to capture the sound of the acoustic accordion? It was my desire to explore this theme that led me to this research, and I believe that this question is important to many other accordionists as well. From the very beginning, I wanted the thesis to be not only an academic material but also that it can be used as an instruction manual, which could serve accordionists and others who are interested in this subject, to delve deeper into it, understand it and hopefully get answers to their questions about this subject. LÄS MER

 2. 2. Gravallvarligt eller dödskul? En semiotisk textanalys av fyra svenska true crime-podcastprogram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrika Örtegren; Saskia Moquist; [2019]
  Nyckelord :Podcasts; Content Producer; True Crime; Gender; Representation; Genus; Innehållsproducent;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur manliga och kvinnliga innehållsproducenter av fyra svenska true crime-podcastprogram har representerat gärningsperson, offer och deras anhöriga. I studien undersöktes också hur producenterna uttryckt personliga åsikter och hur de använt sig av musik. LÄS MER

 3. 3. MAKE IT INDIE : Att producera och släppa musik på egen hand

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Sophie Verdonk; [2018]
  Nyckelord :musikproduktion; indie; låtskrivande; DIY; musikdistribution;

  Sammanfattning : This independent study has the intention of bringing forward increased knowledge about  methods that may be used by an artist, music producer or songwriter in order to reach out with their own music independently without a record company being involved. Through artistic research, four musical pieces have been produced of which two consequently were released on different digital music streaming platforms. LÄS MER

 4. 4. En musikproducents roll : En undersökning av en musikproducents roll i en musikproduktion

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Adam Lind; [2018]
  Nyckelord :musikproducent;

  Sammanfattning : Ordet musikproducent finns inte i den svenska akademins ordbok, vilket tyder på att en musikproducents roll inte heller finns fastställt någonstans i akademin. Detta är grunden till ämnet i detta examensarbete, just om att definiera en musikproducents roll, att dokumentera en sådan roll som är vitt spridd åt många olika håll inom en musikproduktion. LÄS MER

 5. 5. Den moderna musikens upphovsrättsliga skydd - Om digitaliseringens påverkan och gränsen mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Bosma; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk. Uppsatsen syftar till att utreda digitaliseringens påverkan av det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk samt att utreda var gränsen går upphovsrättsligt mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk. LÄS MER