Sökning: "music"

Visar resultat 1 - 5 av 3608 uppsatser innehållade ordet music.

 1. 1. Individual genre: how recommendations narrow the scene for music discovery practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ewelina Dereman; Ebba Varnauskas Mårtensson; [2021-07-01]
  Nyckelord :User studies; Practice theory; Recommendations; Music streaming; Consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. PROTESTING DURING A GLOBAL PANDEMIC - Motivations and choices made in the abortion law protests in Poland 2020

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Urge; [2021-06-28]
  Nyckelord :Protest; movements; abortion; Poland; Covid-19; emotions; emotional response; community; women protest; threat;

  Sammanfattning : This thesis analyses the motivations and choices made by participants and organisers of the 2020 Abortion Law protests in Poland. It is a qualitative study where the data was collected through interviews. LÄS MER

 3. 3. Arrangering för stråkinstrument : En fenomenologisk självstudie i arrangering utifrån musikaliska parametrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Johanna Nordliden; [2021]
  Nyckelord :arranging; creative process; musical parameters; experiences; journal; phenomenology; arrangering; skapandeprocess; musikaliska parametrar; upplevelser; loggbok; fenome-nologi;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöks upplevelsen av arrangering för stråkinstrument utifrån olika musikaliska parametrar. Syftet med arbetet är att analysera dessa upplevelser samt att studera hur inställningen och självförtroendet till arrangeringen varierar och utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Icke-farmakologiska interventioner som reducerar preoperativ oro och ångest hos föräldrar till barn som ska genomgå kirurgi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mariana Alexis; Österberg Martin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; intervention; nurse anesthesia; parent; pediatric surgery; preoperative preparation; worry.; Anestesisjuksköterska; barnkirurgi; intervention; förälder; oro; preoperativa förberedelser; ångest.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälften av samtliga föräldrar upplever ångest inför att barnet ska genomgå anestesi. Preoperativ oro och ångest hos föräldrar kan exempelvis bero på att operationsmiljön upplevs skrämmande och att barnet kan tänkas uppleva smärta under vårdförloppet, men kan även relateras till anestesiinduktion och den separation från barnet som uppkommer härvid. LÄS MER

 5. 5. Många bäckar små : En undersökning om hur svenska indiemusikbolag genom deras resurstillgångar fortlever inom musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olle Drugge; [2021]
  Nyckelord :Indie music labels; indie capital; social capital; cultural capital; super fans;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to find out how Swedish independent music labels survive in the music industry. The study aims to examine the independent music labels based on their resource assets and how they through these assets can compete within the music market for continued survival. LÄS MER