Sökning: "musical interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden musical interaction.

 1. 1. Babyrytmik: rörelseglädje och musikalisk gemenskap – en rytmikpedagogs och fyra föräldrars upplevelser av babyrytmik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Nordström; [2019]
  Nyckelord :babyrytmik; gemenskap; musik; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; rytmik; rörelse; samspel; spädbarnssång. educational science; eurhythmics for infants; eurhythmics; community; interplay; movement; music; music education; singing with infants.; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelser av babyrytmik och vad som kan uppnås genom babyrytmik i en verksamhet tillhörande Svenska Kyrkan i Malmö. Litteraturkapitlet beskriver begreppet rytmik och dess bakgrund, babyrytmik, barns upplevelse av musik och rytmik, samt barns utveckling kopplad till musik och rytmik. LÄS MER

 2. 2. On Exaggeration of Sound Detail as a Way of Affecting Perceived Realism in Sound Effects and Musical Instruments

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Joel Jerner; [2019]
  Nyckelord :sound effects; foley; realism;

  Sammanfattning : Based on previous research into realism in sound effects, this experiment was intended to study the effect of exaggerating minor details as a way of increasing perceived realism in sound effects. To do this, a framework for discussing components and subcomponents of sounds was constructed and a listening test designed using the framework was conducted. LÄS MER

 3. 3. Det är roligare att spela med andra! : En kvantitativ enkätstudie om klaverlärares arbete med elevers musikaliska samspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Landahl Tove; [2019]
  Nyckelord :musical interaction; group lessons; quantitative method; positivism; music school; musikaliskt samspel; gruppundervisning; kvantitativ metod; positivism; kulturskolan;

  Sammanfattning : Flera av de pianostuderande jag mött, inklusive mig själv, spelade aldrig kammarmusik innan gymnasiet eller musikhögskolan. Det har fått mig fundera över i vilken omfattning klaverstu-derande elever vid kultur- respektive musikskolor deltar i musikaliska samspel. LÄS MER

 4. 4. ”Timing - Vad är det och hur blir jag bra på det?" - En intervjustudie om begreppet timing i afroamerikanska musikstilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erik Stenlund; [2019]
  Nyckelord :Afroamerikansk musik; Musikalisk timing; Musikpedagogik; Sväng; Musikalisk utveckling; Afro-American music; Musical timing; Timing; Time; Groove; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Performing arts; Social Sciences; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Timing är ett begrepp som är vanligt förekommande och högt värdesatt inom den afroamerikanska musiken. Trots det tycks det inte finnas en klar gemensam uppfattning kring vad begreppet egentligen innebär och i jämförelse med andra musikaliska element tycks även undervisningsmetodik i ämnet vara eftersatt. LÄS MER

 5. 5. Mapping detected periodic dance movements to control tempo in the music playback of Electronic Dance Music

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Lilian Jap; [2019]
  Nyckelord :Interactive dance; IMU; real-time; sonic interaction design; periodicity; user-study; Max MSP; yin; musical gestures; user experience;

  Sammanfattning : Engaging in the music set of one’s favorite artist or DJ is oftentimes leading to the result of a powerful and euphoric felt experience, a sensation partly also induced from dancing in beat to the music. In an attempt to simulate a similar dance experience, this user-study examines when a user is let to dance in rhythm to a music playback and in addition, in control of a music playback tempo through the generated dance movements. LÄS MER