Sökning: "musical motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden musical motivation.

 1. 1. Making Music with a guitar orchestra : Motivation and friendship

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Jose Andres Casallas Fernandez; [2019]
  Nyckelord :Guitar orchestra; classical ensemble; musical motivation; orchestral motivation; classical guitar;

  Sammanfattning : How can I, as a leader, keep the motivation of the participants in a group?   When I started to write this report, I was focused on, how a group could affect the participants motivation of the participants, but little by little I realized that the biggest motivation came from that this group affected mostly my own motivationmyself. The guitar orchestra has given me the opportunity to learn and it has given another sense to my knowledge as musician and teacher. LÄS MER

 2. 2. Vägen till examenskonserten – En studie om musikstudenters lärande i arbetet inför en examenskonsert samt examenskonsertens roll i en musikhögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jakob Aspenström; [2019]
  Nyckelord :Examenskonsert; Identitet; Lärande; Motivation; Musikpedagogik; Process; Projekt; Självständighet; Utbildningsvetenskap; Degree concert; Educational Science; Identity; Independence; Learning; Music Education; Project; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad en musikstudent lär sig i arbetet inför en examenskonsert samt examenskonsertens syfte i en musikhögskoleutbildning. Studien består av två delstudier där delstudie A behandlar en individuell förberedelseprocess inför en examenskonsert inom komposition och arrangering och där delstudie B undersöker tankarna hos tidigare kompositionsstudenter samt hos examinatorer av examenskonserter på musikhögskolan i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Motivation i och utanför musikklassrummet : En kvalitativ studie om musikelevers och musiklärares syn på motivation och undervisningens design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Martin Saläng; [2019]
  Nyckelord :motivation; musikundervisning; kulturskola; grundskola; elevperspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Detta arbete presenterar musiklärares och musikelevers syn på motivation samt hur musikundervisningens utformning påverkar den. Syftet är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som ligger till grund för elever motivationsstimulation samt hur lärare ser på sin egen undervisning och hur den i sin tur påverkar elevernas prestationer. LÄS MER

 4. 4. Global Talent Flow as 'Musical Chairs' : Driving Forces of Young Talents:An Examination of Italy and Lithuania

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jonas Hoerstel; Patrick Jaeger; [2018]
  Nyckelord :Global Talent Flow; Migration; Mobile Workforce; Push-Pull-Mooring; ERASMUS Programme;

  Sammanfattning : This Master thesis examines the impact of the individual driving forces of young highly educated talents from Italy and Lithuania to apply for a job abroad after the graduation. By investigating the motivations and influences during this decision-making process, we clarify the role of different impulses on the individual’s decision to become part of the phenomenon known as the global talent flow. LÄS MER

 5. 5. Elevers tankar om musikteoriundervisning - en enkätstudie om gymnasieelevers uppfattning av ämnet gehörs- och musiklära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Miriam Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :elevinflytande; gehörs- och musiklära; gruppundervisning; lärstilar; motivation; utbildningsvetenskap; musikpedagogik group education; learning styles; music theory; student influence; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Musikteori har alltid varit ett av mina stora intressen. Sedan min gymnasietid har jag intresserat mig för hur undervisningen bedrivs och vilka utvecklingsmöjligheter som finns i ämnet gehörs- och musiklära. LÄS MER