Sökning: "musical pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden musical pedagogy.

 1. 1. Högstadieelevers erfarande av mening i musikundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sofia Lekardal; [2021]
  Nyckelord :music; high school; meaning; lifeworld phenomenology; music education; music pedagogy; musik; högstadiet; mening; livsvärldsfenomenologi; musikundervisning; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett livsvärldsperspektiv, utforska högstadieelevers erfarande av mening i musikundervisningen i skolan. Vilka upplevelser av mening beskriver högstadieeleverna och vilken roll beskrivs läraren ha i dessa upplevelser? Undersökningen är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med tre högstadieelever. LÄS MER

 2. 2. Vad säger vi egentligen? En kvalitativ studie om sångterminologi och dess påverkan på sångpedagogiken inom eftergymnasiala utbildningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Maria Jalsborn; Louise Ljunglöf; [2021]
  Nyckelord :Mellanregister; Problematik; Register; Sångpedagogik; Sångterminologi; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Middle register; Problematics; Registers; Voice Pedagogy; Voice terminology; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : After many years of vocal studies we have experienced that the terminology within vocal education needs to be clarified. The purpose of this study was to research how different voice pedagogues in post-secondary school work with vocal registers and voice terminology, focusing on the female voice and the middle register. LÄS MER

 3. 3. Chromatic Function Analysis- An instrument for improvisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2020-06-12]
  Nyckelord :Organ; Improvisation; Chromatic Function Analysis; Function Analysis; An instrument for function analysis; improvisation and composition; Girolamo Frescobaldi; Franz Tunder; Dieterich Buxtehude; Johann Sebastian Bach; Max Reger; Philippe Lefebvre; Olivier Messiaen; Bergström’s Chromatic Function Analysis Circle; Dr. Pamela Ruiter-Feenstra; Dr. Karin Nelson; Dr Hans Davidsson; Dr. Joel Speerstra; Dr. Joel Eriksson; Senior lecture Mikael Wahlin; Dr. Tilman Skowroneck; Dr Jörgen Jersild; Dr. Ernst Levy; Dr. Valdemar Söderholm; Dr. Sten Ingelf; Baroque improvisation; Romantic improvisation; French romantic improvisation; Joel Bergström; Patterns; Harmony; Chords; Triads; Music; Theory; Music theory; Statistics; Improvisation pedagogy; Improvisation model; Dr. Ikujiro Nonaka; Dr. Hirotaka Takeuchi; Academy of Music and Drama; University of Gothenburg; Högskolan för Scen och Musik; HSM; Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to become a better improviser at the organ. I will use, The Chromatic Function Analysis Model, abbreviated as TCFAM, as a method to deconstruct material and later reconstruct material, on which I will make improvisations. LÄS MER

 4. 4. Alfvén & Enescu: Ett folkligt receptionsresultat. Den traditionella kulturen i dagens Västeuropa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Marigona Jusufi; [2020]
  Nyckelord :Musicology; musikvetenskap; George Enescu; Hugo Alfvén; folkmusik; folk music; konstmusik; classical music; rapsodi; rhapsody; litteratur; literature; Sverige; Sweden; Rumänien; Romania; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Romanian political and musical history is a complex and intense story that has undergone a major change during the 20th century with composers such as George Enescu and political events such as Romanian Revolution, 1989. Folk traditions and songs have for a long time been an essential part of the country’s identity, and through Enescu’s two rhapsodies and a music-pedagogical children’s book - “Alfvén & Enescu: i musikogen” - Romania has taken a step closer to the western world, with emphasis on Sweden, and with folklore as the core between them. LÄS MER

 5. 5. MPA i improvisation : En kvalitativ studie om Music Performance Anxiety kopplat till improvisation och improvisationsundervisning inom ensemblespel i jazz och populärmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Conrad Boqvist; [2020]
  Nyckelord :improvisation; improvisational pedagogy; jazzensemble; Music Performance Anxiety MPA ; musical hearing; nervousness; performance anxiety; Gehör; improvisation; improvisationspedagogik; jazzensemble; Music Performance Anxiety MPA ; nervositet; prestationsångest;

  Sammanfattning : Ämnet för studien var improvisation och improvisationsundervisning i relation till begreppet Music Performance Anxiety (MPA) samt tänkbara kopplingar däremellan. MPA beskrivs enklast som ångestkänslor i samband med musikutövande. Syftet med studien var att utforska Music Performance Anxiety utifrån en jazzmusikers perspektiv. LÄS MER