Sökning: "musicality"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet musicality.

 1. 1. Barns sångimprovisation : Om att utforska kreativitet genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathilda Sundin; [2020]
  Nyckelord :singing; improvisation; children; music; play; creativity; sång; improvisation; barn; musik; lek; kreativitet; skapande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur barn utforskar musikalitet genom lek. I undersökningen kombinerades deltagande observation, ljud- och videoupptagning och barns reflektion vid informella samtal och bildskapande. Två barn, fem och sex år, deltog i observationerna som utfördes i deras hem. LÄS MER

 2. 2. Jag hör inte! : En musikstudie i att lyssna inåt, på andra och ljudexempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonathan Wanneby; [2020]
  Nyckelord :Ear training; experiences; improvisation; audiation; concentration; listen; Deep listening; gehör; upplevelser; improvisation; audiation; koncentration; erfarenheter; lyssna; Deep listening;

  Sammanfattning : En vital del av musiken är att lyssna, oavsett om man är tonsättare, lärare, musiker eller elev. Inhämtning och återskapande av musiken medför att musiker kan utveckla sin musikalitet och sitt musikaliska hantverk, lyssnandet blir en konsekvens för utveckling där personen berörs men också finner djup på olika nivåer. LÄS MER

 3. 3. Omgivningens musikalitet : Fältinspelningens roll i skapandeprocessen hos tre nutida experimentella musikskapare

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Fältinspelning; field recording; skapandeprocess; konstnärsskap; komposition; musikskapande; inspelning; inspiration;

  Sammanfattning : This essay examines how field recordings have been used in composition historically, and how three contemporary composers are using field recording as an element in their compositional practice. With focus on the relationship between detailed listening to sonic environments, inspiration and musical composition and the correlation between these aspects, this essay investigates a few examples of current artistic practices wherein field recording has been used as an integral part of the artistic process. LÄS MER

 4. 4. Lärandet som bara hänger på väggen : En studie om musikens närvaro i skolan och fritidshemet ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Daniel Åberg; [2019]
  Nyckelord :Sociocultural; Music and neuroscience; Music pedagogy; Sociokulturell; Musik och neurovetenskap; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate why musical instruments are not used more freely and frequently during activities as recess or at the after-school centres. A survey was executed among primary school staff in Piteå municipality, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Kan höra men inte göra : en kvalitativ studie med grundad teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :musikpedagogik; musikalitet; amusi; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Vad är musikalitet, musikalisk kunskap och musikaliska färdigheter? I denna studie har jag undersökt musiklärares åsikter på detta område. Har varje elev möjlighet att vara eller bli musikaliska och förvärva dessa färdigheter för att uppnå de lägsta godkända betygen? Amusi är en neurologisk funktionshämning som berör den perceptiva oförmågan att höra och förstå tonhöjd och rytm. LÄS MER