Sökning: "musicality"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet musicality.

 1. 1. Innsæi. Developing inner musicality

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ingi Bjarni Skúlason; [2018-07-31]
  Nyckelord :Inner musicality; Intuition; Flow; Focus; Awareness; Presence; Confidence; Freedom;

  Sammanfattning : In this thesis, the subject of inner musicality is explored, including what it is and how todevelop it. My own experiences in music are reflected upon through a diary, a personaljourney of sorts. Along with the diary, a questionnaire was made, and short improvisational pieces were composed. LÄS MER

 2. 2. «Med liv og sjӕl» : Konstnärlighet i Cora Sandels noveller från mellankrigstiden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Siri Hansen; [2018]
  Nyckelord :Cora Sandel; short stories; artistry; Norwegian interwar; Cora Sandel; Sara Fabricius; noveller; konstnärlighet; norsk litteratur; mellankrigstid;

  Sammanfattning : Cora Sandel published three collections of short stories during the 1920’s and the 1930’s; En blå sofa og andre noveller (“A blue sofa”, 1927), Carmen og Maja og andre noveller (“Carmen and Maja”, 1932) and Mange takk doktor, noveller (“Many thanks, Doctor”, 1935). However, the studies of Cora Sandel’s work have mostly focused on her three novels about Alberte. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med musik i förskolan : Betydelsen av pedagogens syn på musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Hjelm; Frida Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :music; learning; musicality; preschool; musik; lärande; musikalitet; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagogens syn på musik påverkar hur de arbetar med musik i förskolans verksamhet. Studiens tre frågeställningar är - Vad anser pedagoger ingår i begreppet musik? Vilka kunskaper anser sig pedagoger behöva för att undervisa i och arbeta med musik i förskolan? samt I vilket syfte använder pedagoger musik i förskolan? Datainsamlingen gjordes genom delvis strukturerade kvalitativa intervjuer med sex pedagoger i en större stad. LÄS MER

 4. 4. Flöjtpedagogiskt undervisningsmaterial i Sverige förr och nu - En studie om vilka undervisningsmaterial som använts i Sverige i tvärflöjtsundervisning, på vilket sätt det använts, samt vad materialen innehåller idag och tidigare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ida Melander; [2017]
  Nyckelord :Flöjt; Tvärflöj; Flöjtpedagogik; Svensk flöjthistoria; Flöjtmaterial; Flöjtmetodik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Flute; Flute education; Swedish flute history; Flute material; Flute methodology; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilket pedagogiskt material flöjtärare i Sverige använder idag. Syftet var också att se vad materialet innehåller och fokuserar på samt att se på vilket svenskt material som använts historiskt och därefter jämföra de olika materialen. LÄS MER

 5. 5. Musikalitet : en grupp danspedagogstudenters uppfattningar av innebörden av begreppet musikalitet

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Karin Ivarson; [2016]
  Nyckelord :musicality; dance; culture; multiple; varation; cultural psychology; understanding; phenomenography; Musikalitet; dans; kultur; multipel; variation; kulturpsykologi; uppfattning; fenomenografi;

  Sammanfattning : Musikalitet är ett begrepp fyllt av spänning. För många är musikalitet något eftersträvansvärt, men att definiera vad musikalitet innebär är mycket svårt, och det finns ingen vedertagen vetenskaplig definition som är allomfattande. LÄS MER