Sökning: "musically talented"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden musically talented.

 1. 1. Sampl

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Axel Hjertman; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : he most important factor in a creative mind, is the confidence in that you can create. When I talk to people about music and creativity, many often reject the top- ic or excuse themselves by explaining that “They cannot play the piano... LÄS MER

 2. 2. "Du är ju ändå så musikalisk" : En kvalitativ studie om hur musiklärare definierar musikalitetsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Pierre Koch; [2016]
  Nyckelord :musicality; musically talented; sociocultural perspective; interviews; musikalitetsbegreppet; musikalisk; sociokulturellt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka musiklärares definitioner gällande musikalitetsbegreppet. Studien undersöker också hur musiklärare resonerar kring sin egen, samt sina elevers musikalitet. LÄS MER

 3. 3. Körsång i Svenska kyrkan - en möjlig väg till religiös erfarenhet?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Johanna Ljungström; [2009]
  Nyckelord :Körsång; Svenska kyrkan; Religiös erfarenhet; Gudstro; Musik; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This study deals with the issue of how music can affect the religious experience of people who sing in choirs in the Church of Sweden. It is established that music plays a great importance in people’s every-day lives, and that it has various effects on us, for instance how it can soothe a person who is agitated or the way it can induce fright, compassion, anger or happiness. LÄS MER