Sökning: "musicking"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet musicking.

 1. 1. Konstnärligt svängrum – en skildring av skapandets förutsättningar i inzoomat och utzoomat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Corinne Dominique; [2021-09-28]
  Nyckelord :kompositör och musiker; komposition och koreografi; allkonstverk; choreomusicology; musicking; kombinerade konstformer; skapandemetoder; konstmusik; populärmusik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att identifiera och diskutera förutsättningar för skapande med utgångspunkt i två perspektiv: ett konstnärligt samarbete inriktat mot komposition och koreografi, och ett större perspektiv på komponerande inom institutionella, kulturella och ideologiska narrativ. Det första, inzoomade perspektivet inbegriper frågor om samarbetet; hur konstformerna förhåller sig till varandra samt hur skapandets förutsättningar ser ut i processen. LÄS MER

 2. 2. "...hela Sverige håller på att lära sig skånska!" : En stilistisk analys av Malmös rap- och roastbattlescener

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Elias Åhlander; [2021]
  Nyckelord :Rap battles; Roast battles; Performance analysis; Musicking; Malmö; Comedy.; Cultural Sciences; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : This essay is based on an observation, made by the author, that the scenes in Malmö for rap battles and roast battles have actors in common. To identify and discuss why that is, the essay will conduct an aesthetic analysis and compare common tools used by rappers and comedians in the respective scenes. LÄS MER

 3. 3. Mekanisk och musikalisk : Hur trummisar och slagverkare uppfattar sin övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Lundin; [2021]
  Nyckelord :Övning; informellt lärande; formellt lärande; musicking; musika; trummor; slagverk; mekanisk; musikalisk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är undersöka om det finns korrelation mellan synen på övning och erfarenheter av instrumentalundervisning. Detta diskuteras utifrån begreppen mekanisk och musikalisk övning, där mekanisk övning handlar om att lägga fokus på koordination och fysisk prestation och musikalisk övning definieras som upplevelsen av att musicera. LÄS MER

 4. 4. Musik i förskolan utifrån en musikprofilerad kontext : En kvalitativ studie om hur musikprofilerade pedagoger kan arbeta med musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Jansson; Sandra Tysk; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Musik; Musikprofilerade pedagoger; Musicking; Musikdidaktik.;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie har varit att bidra med kunskap om hur musikprofilerade pedagoger ser på arbetet med musik i förskolan. Ingången till denna studie utgjordes av att vi under vår utbildning utvecklat ett intresse för musikarbetet i förskolan samtidigt som vi mötts av att det hos verksamma pedagoger finns en osäkerhet inför att arbeta med musik i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. En resa i toner och rytmer - En studie om musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Andresen; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Konsert; Musicking; Musik; Musikstund;

  Sammanfattning : I förevarande studie har jag undersökt hur musicking kan utvecklas i en barngrupp samt hur det kan främja användandet av musik i en barngrupp. Detta har jag ställt i relation till Smalls teori om musicking och till Holmbergs och Thörnquists studier om musik i förskolan för att kunna analysera musik i en förskolekontext. LÄS MER