Sökning: "musik frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden musik frågor.

 1. 1. En musik- och textanalys av dramatiska nycklar i operan Im Treibhaus  : Intermodala relationer i en multimodal gestaltning 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofia Sjödén; [2023]
  Nyckelord :Im Treibhaus; opera; Mathilde Wesendonck; Richard Wagner; dramatic keys; multimodal narrativ; musical narrativ functions; intermodal relations; guided listening experiance; listening strategies; structured listening; parallel listening; music analysis; text analysis; collaboration; word and tone conflict; communication; meaning creation; Staffan Storm; Ebba Witt-Brattström; Martyna Kaiser; Im Treibhaus; opera; Mathilde Wesendonck; Richard Wagner; dramatiska nycklar; multimodalt berättande; musikaliska berättarfunktioner; intermodala relationer; guidad lyssnaruppplevelse; lyssnarstrategi; strukturerat lyssnande; parallellt lyssnande; musikanalys; textanalys; samverkan; ord- och tonkonflikt; kommunikation; meningsskapande; Staffan Storm; Ebba Witt-Brattström; Martyna Kaiser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka musiken och textens relation i operan Im Treibhaus från 2021 och titta på hur de samverkar och kommunicerar med varandra och utifrån det titta på vad det skapar för relation mellan de och hur det påverkar dramat. Genom operans historia har en ord- och tonkonflikt genererat flitigt om vilken av musiken eller texten som borde anses som mest rättmättigbärare av dramat, musiken eller texten? Majoriteten av åsikterna har av anpassliga åsiktsbärare för ämnet delat in musik respektive text i två läger där de ställs mot varandra. LÄS MER

 2. 2. Medierande verktyg och artefakter i musikundervisningen i grund- och grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Amelie Kennedy; Rakel Iglesias; [2023]
  Nyckelord :musik; inkludering; NPF; grundsärskola; grundskola; ensemblespel; anpassning;

  Sammanfattning : Den här studien har tagits fram för att reda på hur musikundervisningen i grundskolan och grundsärskolan läggs upp och anpassas genom medierande verktyg och artefakter samt tekniska artefakter. Studien behandlar även vilka skillnader det kan finnas i bemötandet av elever med funktionsvariationer i grundskolan jämfört med grundsärskolan. LÄS MER

 3. 3. Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Louise Jansson; [2022-02-22]
  Nyckelord :Mozart; Trollflöjten; transkribering; symbolspråk; orgel; sångspel; libretto; klaverutdrag; orkesterpartitur; talmystik; frimurare; upplysningstiden;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. LÄS MER

 4. 4. Spirits, Bath Houses & Music : A Qualitative Textual Analysis of the Music & Characters in Spirited Away

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Johansson; Malin Wollin Persson; [2022]
  Nyckelord :Film Music; Characters; Spirited Away; Textual analysis; Multimodality; Neoformalism;

  Sammanfattning : This thesis delves into film music and how it can be used to shape and influence the viewer on different levels, as well as how the music in itself portrays a character. A qualitative textual analysis was used in order to get an answer to these questions. LÄS MER

 5. 5. Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Carl Sundgren; Vincent Wilsby; [2022]
  Nyckelord :Intäktsmodell; affärsmodell; cirkulär ekonomi; prenumeration; kontorsmöbler; värdeerbjudande; kundlojalitet; as-a-service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet. Författare: Carl Sundgren, Industriell Ekonomi 2017, LTH; Vincent Wilsby, Industriell Ekonomi 2017, LTH. Handledare: Ingela Elofsson, Institutionen för produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER