Sökning: "musik genus"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden musik genus.

 1. 1. "Folk skulle tro att jag var värsta plugghästen": Ett arbete om pluggkultur och förväntningar på det estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Markus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Estetiska programmet; Genus; Högstadiet; Kön; Musikundervisning; Normer; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Gender; High School; Music Education; Norms; Sex; the Aesthetic Program; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines how boys in a senior high school with a focus on music experience what it is like to study in a senior high school and how this differs from their primary school years. The work has a clear gender perspective where I try to understand why boys generally perform worse than girls in primary school and if it changes when they study at the senior high school. LÄS MER

 2. 2. "Can't make a wife out of a ho" : Konstruerande av kvinnor och män i Spotifys låttopplista ”Top 50 – Sverige”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Agneta Ottosson; [2021]
  Nyckelord :genus; genus i musik; genussystemet;

  Sammanfattning : Listening to music is a frequent activity in 2021 and access is easy through a variety of different streaming platforms available today. But do we know what messages the songs we listen to are sending us? Researchers such as McDowell, Werner and Gauntlett all agree that media texts, such as music, affect the users through images of how they should be or act. LÄS MER

 3. 3. "Pojkar är oftast bättre än tjejer..." : En kunskapsöversikt kring attityder till dansundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Fredrik Bäckström; Madeleine Börjeson; [2021]
  Nyckelord :Genus; Kön; Attityder; Dans i skolan;

  Sammanfattning : Den här litteraturundersökningen har som syfte att sammanställa forskning kring det centrala innehållet “rörelse till musik samt dans” inom skolämnet idrott och hälsa och undersöka vad för attityder det finns till ämnet i stort och specifikt för dansundervisningen. Studierna som undersöks kommer fram till att en genusordning fortfarande finns kvar i ämnet idag, där den manliga normen är den som är önskvärd. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet i ensembleundervisning : En kvalitativ studie om genusmönster i ensembleundervisning på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Isaak Zhorobaev; [2021]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; genusmönster; ensemble;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ensemblelärare vid estetiska programmet på gymnasiet uppfattar begreppet genus och integrerar jämställdhet i ensembleundervisningen. Studien har fokuserat på två kön, nämligen tjejer och killar, vilket inte betyder att uppsatsens innehåll förnekar existensen av flera kön. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor inom musikproduktion : En studie om fyra kvinnors upplevelse i musikproduktionsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälleKungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Nadja Ghaab; [2021]
  Nyckelord :musikproduktion; könsroller; kvinnor; genus; förebilder; musikbransch;

  Sammanfattning : Musikproduktion kan framställas som en inte lika jämställd del av musikbranschen. Även om det finns många kvinnor som är framgångsrika som artister så är de flesta upphovspersoner till hitlåtar män. LÄS MER