Sökning: "musik och postoperativ smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden musik och postoperativ smärta.

 1. 1. Höftopererade patienter och konfusion : - sjuksköterskans beredskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Taddao Fagerström; Caroline Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Delirium; fracture; postoperative care; the nurse’s preparedness; older adults; Konfusion; fraktur; postoperativ omvårdnad; sjuksköterskans beredskap; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion är ett övergående akut förvirringstillstånd som många patienter med höftfraktur drabbas av varje år efter att de genomgått en operation. De främsta orsakerna är det kirurgiska traumat, anestesin, smärta, sömnbrist, läkemedel och stress. LÄS MER

 2. 2. Lindrar musik eller TENS postoperativ smärta? : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Anicic; Elin Kendov; [2022]
  Nyckelord :postoperative pain; music; TENS; alternative therapies; person centered care; nurse anesthetist; sustainable development; postoperativ smärta; musik; TENS; icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder; personcentrerad vård; anestesisjuksköterskans kompetensområde; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Postoperativ smärta i samband med kirurgi är ett vanligt förekommande tillstånd eftersom smärta är en komplex och individuell upplevelse. För att kunna ge adekvat smärtlindring behöver anestesisjuksköterskor vara öppna för och implementera andra metoder, så kallade icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärders betydelse för att minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Aronsson Dekinnaird; Mari Axell; [2021-06-28]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; barn; operation; ångest; oro; utbildning;

  Sammanfattning : Då barn ställs inför kirurgiska ingrepp, kan barnet uppleva situationen som främmande och obehaglig, eftersom det är en miljö som barnet inte valt att hamna i. Detta kan bidra till att barnet upplevde ångest och oro. LÄS MER

 4. 4. Vårdmiljöns betydelse för att lindra nyopererade patienters postoperativa smärta - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Fartun Adani Buubshe; Maria Gray; [2021]
  Nyckelord :literature review; postoperative pain; pain relief and health care environment.; litteraturöversikt; postoperativ smärta; smärtlindring och vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Florence Nightingale (1820 - 1910) förespråkade vikten av vårdmiljön kring patienten för ett optimalt återhämtande. Den moderna vårdmiljön består av fysisk och psykosocial del där båda dessa delar är avgörande för patientens välmående. Postoperativ smärta som följer ett operativt ingrepp upplevs individuellt. LÄS MER

 5. 5. Musikens påverkan på postoperativ smärta inom ortopedi : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Wiktoria Musial; Sara Henningsson; [2020]
  Nyckelord :Musik; Ortopedpatienter; Postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ortopedpatienternas postoperativa smärta hanteras och tillfredsställs inte tillräckligt med enbart farmakologisk behandling. Det finns därför en utmaning för sjuksköterskan kring hur den postoperativa smärtan ska hanteras. LÄS MER