Sökning: "musik pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 902 uppsatser innehållade orden musik pedagogik.

 1. 1. Den fantastiska konserten : En studie som beskriver ljudskapande intra-aktioner mellan barn och materialiteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Alexandros Katsimenis; Ellinor Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var genom ett posthumanistiskt perspektiv tolka och beskriva enljudskapande iscensättning på en förskola. Genom att utgå ifrån begreppet ljudskapande iställetför musikskapande öppnades möjligheter för en förståelse för att alla ljud är eller kan varamusik. LÄS MER

 2. 2. "Inget Jag utan ett Du" : En studie om sånglärares och sångelevers uppfattning om relationer i sånglektionssammanhang.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Cornelia Olofsson; [2022]
  Nyckelord :sångundervisning; musikpedagogik; yrkesroll; relationskompetens; ledarskap;

  Sammanfattning : Att sociala relationer påverkar undervisningen har forskning visat. För att arbeta som lärare bör du inte enbart ha kompetens i det ämnet du undervisar utan även relationskompetens. Jonas Aspelin har delat upp denna relationskompetens i tre delar: differentieringskompetens, socioemotionell kompetens och kommunikativ kompetens. LÄS MER

 3. 3. Öva rätt! : En fallstudie om tre gymnasieelevers egen övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Patrik Bonnet; [2022]
  Nyckelord :individual practice; deliberate practice; gitarr; övning; metodik; strategier; kvalitativ metod; hermeneutik; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en fallstudie av tre gitarrstudenter på gymnasiets estetiska program. Uppsatsen handlar om elevernas utsagor av egen övning. Forskningsfrågorna ämnar ringa in hur eleverna lägger upp sin egen övning samt vilka element de anser är viktiga för att lyckas med sin övning. LÄS MER

 4. 4. Kreativum : En fallstudie av bildsalen på Färjestadens högstadium

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Liv Fogelström; [2022]
  Nyckelord :bildsal; lärmiljö; bildundervisning; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka tankar och idéer som ligger till grund förutformandet av en nybyggd bildsal samt hur den fungerar i praktiken. Syftet är vidareatt ge en sammanställning och en utvärdering av den nya bildsalen som förhoppningsviskan bidra med kunskap och erfarenheter inför framtida skolbyggen och renoveringar. LÄS MER

 5. 5. Informell inlärning inom ämnet engelska : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Jansson; Blerina Maliqi; [2022]
  Nyckelord :informell inlärning; engelska; extramural engelska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Engelskan har en central roll inom många domäner i dagens samhälle och som ett resultat av digitaliseringens framgång under början på 2000-talet möter vi engelskan dagligen. Digitaliseringen har även bidragit till att barn och ungdomar möter stora mängder engelska på sin fritid, bland annat genom musik, datorspel och sociala medier. LÄS MER