Sökning: "musik problem"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden musik problem.

 1. 1. Jakten på tårarna - Ett undersökande arbete om hur skådespelaren kan framkalla tårar på film.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Laring; [2023-07-03]
  Nyckelord :tårar; gråta; skådespelarmetod; method acting; situation; empati; tårstift; autencitet; känslor; Robert Cohen; Lee Strasberg; Stella Adler;

  Sammanfattning : Detta är ett undersökande arbete om skådespelares förmåga att gråta på beställning på film. Jag har ställt mig frågan om vilka tillvägagångssätt skådespelare använder sig av för att framkalla tårar. LÄS MER

 2. 2. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 3. 3. OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM BIDRAR TILL SMÄRTLINDRING PÅ AKUTMOTTAGNINGAR - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Björklund; Elsa Lindeblom; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutmottagning; Smärtlindring; Smärta; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste orsaken till att söka vård på akutmottagningar är smärta. Smärta är en subjektiv upplevelse och ett komplext fenomen som kräver behandling för att undvika patientlidande och andra negativa effekter. LÄS MER

 4. 4. Rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär och betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karzan Perdawidi; [2023-01-26]
  Nyckelord :estetiska ämnen; rektorer; lärare; karaktär; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska ämnenas roll och funktion i grundskolans undervisning utifrån rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär samt betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är dels hur rektorer respektive lärare beskriver de estetiska ämnenas karaktär samt vilka beskrivningar rektorer respektive lärare i grundskolans estetiska ämnen har om ämnenas betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Kreatörers acceptans av decentraliserade musikplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Isak Hedlund; Adrian Lundström Brignoli; [2023]
  Nyckelord :TAM; Creator; Web3; Blockchain; Decentralization; Music plattform; PLS-regression; Usefulness; Perceived ease of use; Perceived usefulness;

  Sammanfattning : Streaming blir dagligen en allt mer populär form av musikkonsumtion. Denna typ av medium har gjort det allt mer enkelt för individer att lyssna på musik. Diskussioner om de villkor som kreatörerna som bidrar med värde till dessa medium påpekar dock tuffa arbetsförhållanden. LÄS MER