Sökning: "musik redovisning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden musik redovisning.

 1. 1. Musik, utbildning och genus : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Marcus Arborelius; [2016]
  Nyckelord :genus; musik; utbildning; manliga normer; kvinnliga normer; ensembleundervisning; gymnasium; pojkar; flickor;

  Sammanfattning : Det primära syftet med denna litteraturstudie är att granska och jämföra de tre senaste svenska avhandlingarna i ämneskombinationen musik, genus och utbildning. Författarna är Cecilia Björck (2011), Carina Borgström Källén (2014) och Victor Kvarnhall (2015). LÄS MER

 2. 2. No Drum Kit! : Att producera så slagverk tar rollen av ett trumset

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Andreas Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En studie i hur man kan arrangera, spela in och mixa slagverk i rollen som trumset. Artisten Nasimiyu Murumbas andra album Dig Deep innehåller en låt med trumset, Raise Your Arrow. Övriga har slagverk som täcker upp funktioner som trumsetet har. LÄS MER

 3. 3. Filmmusik i surround - Redovisning av problem vid mixning av filmmusik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Jonas Göransson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag vill med denna C-uppsats redovisa vad som är enkelt kontra det som är besvärligt då jag under en period får möjlighet att mixa filmmusik i 5.1 hos Ljudligan. Därutöver vill jag även fokusera på att skildra hur jag löser de problem som uppstår vid mixningen för att slutligen redovisa det som är enkelt att lösa. LÄS MER

 4. 4. "Om att vara hårdrockare" Unga män som definierar sig som hårdrockare uttalar sig om stil, musik, drömmar om framtiden, beteende, värderingar och skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Per Granath; [2000]
  Nyckelord :Education; Ungdomskultur Hårdrock Livsstil; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att belysa hur ett antal unga män som betraktar sig själva som "hårdrockare" uttalar sig om stil, musik, drömmar om framtiden, beteende, värderingar och skolan. Arbetet innehåller en litteraturgenomgång som bland annat tar upp och belyser ungdomskultur, smak, stil, identitet samt en redogörelse för urval av tidigare forskning som berört hårdrockare och hårdrockares relation till olika samhällsinstutioner, där framför allt skolan stått i fokus. LÄS MER