Sökning: "musik spelare"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden musik spelare.

 1. 1. Musik, videospel och prestationsförmåga : Hur musik påverkar spelarprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Elmlund; [2019]
  Nyckelord :Design; musik; prestation;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserade på att undersöka hur spelmusik påverkar spelarprestationer. I bakgrunden presenteras en kort historisk bakgrund av spelmusik samt studier som har gjorts inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Indisk spelmusik : Påverkan av Indiska skalor i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Envall; [2019]
  Nyckelord :Skalor; Dur; Frygisk; Thaat Marva;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur indiska musikskalor påverkar en spelares prestation i ett spel i förhållande till hur spelare presterar till skalor från västvärlden. Rapporten innehåller den ve-tenskapliga bakgrunden till arbetet, förberedelserna och resultat ifrån en undersökning där tre musikskalor (dur, frygisk och den indiska skalan ”thaat marwa”) spelades upp under ett spel-test. LÄS MER

 3. 3. Musikens melodiska dissonanser i dator- och TV-spel : Hur dissonanser i melodin påverkar spelarens uppfattning av spelet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Isak Asplund; [2018]
  Nyckelord :musik; intervall; konsonans; dissonans; uppfattning;

  Sammanfattning : I bakgrunden beskrivs musikaliska intervall och hur de klassas som antingen dissonantaeller konsonanta beroende på deras karaktär, vilket är centralt för detta arbete. Utöver dettabehandlas tidigare forskning kring musik och musikaliska intervall kopplat till känslor. LÄS MER

 4. 4. Musikens påverkan på spelprestation : En studie om vad musik har för påverkan på prestation i ett racingspel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Simon Eckerström; [2018]
  Nyckelord :Motivation; prestation; racingspel; spelmusik;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur musiken påverkar en spelare i ett spel. Studien utfördes genom att klocka deltagarnas varvtider på spelet Burnout 3 Takedown för att se om det fanns en skillnad i prestation med olika sorters musikgenrer. LÄS MER

 5. 5. Musikens betydelse i omvårdnaden av personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Högberg Eriksson; Amanda Linde; [2018]
  Nyckelord :caregiver; dementia; music therapy; nursing; singing; demenssjukdom; musikterapi; omvårdnad; sång; vårdgivare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i världen. Demenssjukdom försämras progressivt och ger en dödlig utgång. God omvårdnad är den viktigaste åtgärden idag. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för omvårdnaden och implementering av nya metoder. LÄS MER