Sökning: "musik spelare"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden musik spelare.

 1. 1. Musikens melodiska dissonanser i dator- och TV-spel : Hur dissonanser i melodin påverkar spelarens uppfattning av spelet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Isak Asplund; [2018]
  Nyckelord :musik; intervall; konsonans; dissonans; uppfattning;

  Sammanfattning : I bakgrunden beskrivs musikaliska intervall och hur de klassas som antingen dissonantaeller konsonanta beroende på deras karaktär, vilket är centralt för detta arbete. Utöver dettabehandlas tidigare forskning kring musik och musikaliska intervall kopplat till känslor. LÄS MER

 2. 2. Musikens påverkan på spelprestation : En studie om vad musik har för påverkan på prestation i ett racingspel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Simon Eckerström; [2018]
  Nyckelord :Motivation; prestation; racingspel; spelmusik;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur musiken påverkar en spelare i ett spel. Studien utfördes genom att klocka deltagarnas varvtider på spelet Burnout 3 Takedown för att se om det fanns en skillnad i prestation med olika sorters musikgenrer. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse i omvårdnaden av personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Högberg Eriksson; Amanda Linde; [2018]
  Nyckelord :caregiver; dementia; music therapy; nursing; singing; demenssjukdom; musikterapi; omvårdnad; sång; vårdgivare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i världen. Demenssjukdom försämras progressivt och ger en dödlig utgång. God omvårdnad är den viktigaste åtgärden idag. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för omvårdnaden och implementering av nya metoder. LÄS MER

 4. 4. Rytm : Rytmens funktion i dataspelsmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Håkansson; [2017]
  Nyckelord :musik; rytm; spel; spelmusik;

  Sammanfattning : I bakgrundskapitlet presenteras den litteratur och forskning som står till grund för denna studie vilket innefattar forskning om musikens påverkan på människor, teorier kring rytm och hur den upplevs, samt hur musik fungerar i kontexten av dataspel. Arbetet är en undersökning vars syfte var att studera vilken påverkan musikalisk rytm har på spelares handlingar i spelmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Den oemotståndliga svetsen mellan ljud och bild : En kvalitativ studie om interaktion i TV- och datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Tanja Jörgensen; [2016]
  Nyckelord :Audio; Vision; Ljud; Bild; Gaming; Spel; Interaktion; Immersion; Synchresis;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att studera förhållandet mellan ljud, bild och spelare i en TV- och datorspelssituation. Med hjälp av fokusgruppdiskussioner berörs frågor på det audiovisuella området, där deltagarna är aktiva spelare som har tillryggalagt ett mycket stort antal speltimmar som de bygger sina kunskaper på. LÄS MER