Sökning: "musik uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade orden musik uppsats.

 1. 1. Vem kan skriva för utan vind. En studie i att komponera vokalmusik utifrån textförfattande och sångimprovisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tuva-Lill Elwerdotter; [2019-01-28]
  Nyckelord :Vokalmusik; Komposition; Text; Improvisation; Inspiration; Kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om planerad och strukturerad kompositionstid kan vara gynnsamt för musikskaparen och underlätta produktion av vokalmusik. Centrala frågeställningar i mitt arbete är om planerad kompositionstid kan gynna den kreativa processen och om de två kompositionsuppläggen jag tagit fram, ”Sångimprovisation till förutbestämda ackord” och ”Text blir till sång”, kan vara gynnsamma för mitt musikskapande. LÄS MER

 2. 2. Det harmoniska gehöret : En kartläggning kring pedagogik för att utveckla gehörets harmoniska aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Ritchey; [2019]
  Nyckelord :musik; musikteori; gehör; harmonik; ackord; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur fenomenet gehör kan uppfattas och förstås på olika sätt, vilket i sig ligger till grund för hur gehör och harmonik kan läras ut. Studien genomförs med en fenomenografisk ansats med tre stycken kvalitativa intervjuer med gehörslärare från olika bakgrunder, arbetserfarenheter och utbildningar för att jämföra och kartlägga deras undervisning. LÄS MER

 3. 3. Vad gör en talangscout? : En kvalitativ studie om A&R:s med avgränsning till hiphop

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Simon Ottosson; [2019]
  Nyckelord :A R; musikbransch; skivbolag; talang; artist; hiphop;

  Sammanfattning : Sedan Floréns studie om talangscouter 2010 har musikbranschen utvecklats enormt. Då det blivit enklare för oetablerade artister att bedriva sitt artisteri själva över internet utan hjälp av skivbolag har olika medieplattformar upplevt en övermättnad av ’talanger’ inom musik. LÄS MER

 4. 4. Musikproduktionsanalys av Avicii’s inspelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Robin Granqvist; [2019]
  Nyckelord :Musikanalys; Avicii; Tim Bergling; elektronisk dansmusik; EDM; ljudhändelsebeskrivning;

  Sammanfattning : Intresset för Avicii’s musik har under många år varit mycket stort över hela världen. Från att ha börjat som en ”bedroom producer” till att spela sin musik på scener världen över har han blivit en legend inom den elektroniska dansmusiken. LÄS MER

 5. 5. Att mixa i nya dimensioner : En studie om den upplevda effekten av binaural processering av popmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Viktor Fyhr; [2019]
  Nyckelord :Binaural; musik; mixning; HRTF; hybrid; hörlurar;

  Sammanfattning : Denna uppsats faller inom ämnesområdet ljud-&musikproduktion och studiens syfte är att bidra med en djupare förståelse för hur dagens lyssnare upplever binaurala egenskaper i musik. Tidigare forskning föreslår att introducera framtida lyssnare till binaural musik genom så kallade hybridmixar, vanliga stereomixar med vissa binaurala egenskaper. LÄS MER