Sökning: "musikal"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet musikal.

 1. 1. Underscore : En jämförelse av fyra processer

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Collin Oscar; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; komposition; film; underscore; musikal;

  Sammanfattning : I detta konstnärliga masterarbete undersöks begreppet underscore i två olika kontexter: filmmusik och musikal. Syftet med detta arbete är att redogöra för och reflektera kring fyra processer när jag skrev underscore till en kortfilm och en musikal. LÄS MER

 2. 2. Att skriva är att agera? - Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-06-10]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 3. 3. Skapa kreativt! - Ett undersökande arbete om förutsättningar för kreativt flöde, om att gå från utförande till skapande musikalskådespelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Alma Bengtsson; [2020-05-11]
  Nyckelord :Kreativitet; intuition; scenisk gestaltning; musikal; skrivande;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag undersökt min egen möjlighet till att vara en skapande konstnär inom fältet musikal, i det här fallet genom textskapande. Min utgångspunkt och drivkraft har varit upplevelsen av mig själv som en ”ickekreativ” konstnär samt vad det gör med mig i min konstnärliga yrkesroll. LÄS MER

 4. 4. Understudy- Hur är det att spela en roll som inte är min?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Walfrid Lindsgård; [2020-04-01]
  Nyckelord :understudy; cover; inhoppare; musikal; musikalartist; skådespelare; instudering; repetition;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker jag förutsättningar och erfarenheter förknippade med uppgiften somunderstudy i en musikalproduktion. Vilka utmaningar finns och hur kan man förbättra situationenför understudyskådespelare? Hur påverkar yttre strukturer som planering och olikarepetitionspraxis? Vad kan jag själv påverka i min roll som understudy? Genom intervjuer och egnareflektioner kommer jag försöka besvara frågan hur det är att spela en roll som inte är min. LÄS MER

 5. 5. Att skriva är att agera? Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-03-06]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER