Sökning: "musikal"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet musikal.

 1. 1. ”FUCK ALLA LÄKARE! FUCK ALLA DOKTORER! ALLA LÄKEMEDEL! DET ÄR JU DET HÄR SOM GÖR ATT VI MÅR BRA!”. En kvalitativ fallstudie om att använda teater inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Wallin; Jonas Brehmer; [2018-12-14]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; musikal; Augusto Boal; Paulo Freire; communityteater;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att äga berättelsen om sig själv, om att frigöra resurser och mobilisera makt för att utsatta människor skall få tillgång till sina egna röster och kunna nyansera bilden av sig själva. Alla har förutfattade meningar om psykisk ohälsa och vad det innebär, men vem kan berätta om det bättre än den som själv har erfarenheten? Vem kan nyansera den allmänna bilden bättre än de som har sett mött alla dess sidor? Syftet med studien är att genom en fallstudie av ett kreativt projekt, beskriva och analysera hur teater kan användas som metod i socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Upplevda tal- och sångröstproblem : - en jämförelse mellan blivande musikalartister och amatörsångare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Linnéa Carlson; [2018]
  Nyckelord :Röstproblem; Talröst; Sångröst; Självskattning; Musikalartister;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Musikal är dans, teater och sång integrerat. De röstkrav musikalartisten har får anses exceptionellt höga. Nästan oavsett rösthälsa förväntas musikalartisten prestera under långa föreställningar med krav på röstkvalitet där både tal- och sångrösten belastas. LÄS MER

 3. 3. ”DU SKA INTE TRO ATT DU ÄR NÅGOT” Marknadsföringskultur och jantelag – två kolliderande förhållningssätt i min konstnärliga praktik sommusikalartist.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Pia Ternström; [2016-11-03]
  Nyckelord :Scenkonst; Musikal; Musikalartist; Jantelag; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Det finns en motsättning mellan att marknadsföra sig själv som scenkonstnär och att ”veta sin plats”; den så kallade ”jantelagen”. Denna motsättning problematiseras här med hjälp av enkäter i tre steg; en sonderande prov-enkät, en diskussion kring möjliga frågor med scenkonststuderande och tillslut en automatisk online-enkät. LÄS MER

 4. 4. Från berättelse till handling Mellan två libretti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Caspar Engdahl; [2016-10-03]
  Nyckelord :Opera; musikal; operett; libretto; översättning; sångtexter; ; dramaturgi;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats utforskar jag hur jag tar mig an att skriva ett nytt operalibretto utifrån de erfarenheter jag gjort av att skriva ett tidigare sådant. Jag beskriver och problematiserar alltså vad det innebär för en librettist att vara i processen mellan två operor. LÄS MER

 5. 5. INTERPRETATION INOM SÅNG- PEDAGOGIK I DEN AFROAMERIKANSKA GENREN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Elmquist; [2016]
  Nyckelord :singers; interpretation; jazz; education; musical; opera; song; sångare; interpretation; jazz; utbildning; musikal; opera; sång.;

  Sammanfattning : Abstract svenskaStudiens syfte var att undersöka hur sångundervisning idag tar sig an interpretation, med inriktning på musikergymnasium. Idag känner många sångelever till begreppet och har varit i kontakt med det i sin undervisning, men då jag själv utbildades var så inte fallet. LÄS MER